Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2016

Zveme vás na Noc kostelů v litoměřické diecézi

Všichni, kteří by rádi viděli a okusili dosud neznámé a chtějí poodhalit křesťanskou kulturu a umění, mohou navštívit blízké i vzdálené kostely a nahlédnout do posvátné atmosféry těchto prostor. V rámci celé diecéze je pro příchozí připraveno mnoho zajímavých a rozmanitých programů. Všude vás rádi přivítají a kromě nabízených programů si s přítomnými pořadateli a kněžími můžete popovídat, zeptat se na vše, co vás zajímá nebo si jen v tichu kostela odpočinout od všedních hektických dnů. V letošním roce budou opět na několika místech v diecézi vypraveny autobusy, které zájemcům nabídnou okruh po kostelech s výkladem. Můžete se s nimi setkat například na Ústecku (plakátek) a Lounsku (více informací zde).

Průvodcem po zapojených objektech vám budou webové stránky Noci kostelů (www.nockostelu.cz), které jsou upraveny i pro uživatele mobilních telefonů, a dále brožura sloužící zároveň jako poutnický pas. Do ní si můžete na některých místech nechat otisknout pamětní razítka (tyto objekty jsou v brožuře označeny). Programy si můžete prohlédnout i zde.

Děti se i letos mohou těšit na pexeso, které tematicky navazuje na pexesa vydaná v předchozích letech a díky navazujícímu číslování si lze hru dále rozšiřovat. Návštěvníkům budou rovněž k dispozici upomínkové pohlednice s patrony litoměřické diecéze a na některých místech si děti odnesou čokoládu či pastelky s logem Noci kostelů.

Noc kostelů v litoměřické diecézi se uskutečňuje pod záštitou litoměřické biskupa Mons. Jana Baxanta, hejtmanů Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje. Akci v letošním roce finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Liberecký kraj a Středočeský kraj.

 

Soutěž

V rámci Noci kostelů budou i letos v litoměřické diecézi vyhlášeny dvě soutěže - výtvarná a fotografická. Výtvarná soutěž na téma „Na návštěvě v nebi aneb jak to v nebi vypadá a co se tam děje“, je určena dětem do 15 let. Soutěží se ve třech věkových kategoriích: I. kategorie - děti do 6 let; II. kategorie - děti od 7 do 11 let; III. kategorie - děti od 12 do 15 let. Fotografická soutěž je určena pro návštěvníky Noci kostelů nad 16 let. Je nazvaná „Tvář kostela" aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu. Fotografují se tedy kostely zvenčí a nejlepší snímky těchto staveb budou v příštím roce součástí pexesa Noci kostelů. Může se přitom jednat i o fotografii nějakého zajímavého detailu (dveře, okno, věž apod.). Vítěze všech kategorií opět odměníme cenami, které věnovaly společnosti Český porcelán, a.s., Kitl s.r.o. a ZOO Liberec.

Soutěžní obrázky zasílejte na adresu Biskupství litoměřické, Dómské nám. 9, 412 01 Litoměřice a obálku označte heslem „SOUTĚŽ“. Na zadní straně každého obrázku musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte, věk a adresa (popř. alespoň e-mail na rodiče). Fotografie zasílejte na e-mail solnickova@dltm.cz (popř. poštou na uvedenou adresu). Soutěž bude ukončena 15. července 2016, výsledky budou oznámeny do konce srpna.

Soutěž probíhá pouze na území litoměřické diecéze.

 

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme, aby zážitky a pocity, které si z této Noci odnesete, byly krásné, nezapomenutelné a obohacující a provázely vás alespoň do další Noci kostelů.