Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2015

AFTERPARTY po Noci kostelů v Plzeňské diecézi aneb slavení není nikdy dost

V úterý 16. 6. 2015 se v odpoledních hodinách začali sjíždět organizátoři Noci kostelů plzeňské diecéze do nádherných prostor Meditační zahrady města Plzně. Čekalo je srdečné přivítání, komentovaná prohlídka zahrady, také zvané Památník obětem zla. Podmanivou atmosféru zahrady, lemovanou sochami Romana Podrázského, dobarvovalo slunce vykukující za mraky. Cesta zahradou končila v místní kapli, kde P. Krzysztof požehnal všem přítomným, byla to výjimečná chvíle. Celý další čas patřil radostnému společnému slavení, hojnost jídla a pití prolínalo zajímavé sdílení o Noci kostelů na různých místech. Přítomní řečníci se doslova předháněli ve svědectví a společné potěšení nebralo konce. Dostalo se na všechny, a pak jsme všichni ještě byli obdarování řeckokatolickým zpívaným požehnáním. S vděčností píši tyto řádky a děkuji Bohu za všechna dobrodiní, která jsme mohli v naší diecézi zakusit.

Majka Lachmanová, koordinátorka Noci v Plzeňské diecézi.