Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2015

Noc kostelů pro neslyšící

Vršovická farnost v Praze připravila v kostele sv. Václava na Noc kostelů, která se koná 29. května, část programu určenou pro neslyšící. Komentovaná prohlídka od 19.30 hodin zaměřená nejen na architekturu, ale také na význam jednotlivých prvků chrámového prostoru, bude tlumočena do znakové řeči.

V kostele sv. Václava ve Vršovicích se pravidelně již tři roky schází společenství neslyšících, a  to vždy jednou měsíčně na přibližně čtyři hodiny. „Nejprve je možnost zpovědi či duchovního pohovoru, pak slavíme mši svatou tlumočenou do českého znakového jazyka, následuje duchovní přednáška a  nakonec společný oběd s volným povídáním,“ přibližuje aktivity společenství jeho zakladatelka Alena Čojdžildžav Voráčová. Spolu s místním knězem P. Stanislawem Górou, který se učí český znakový jazyk, a dalšími farníky připravila program také pro neslyšící zájemce o křesťanství a duchovní otázky.

Noc kostelů přiblíží návštěvníkům křesťanství jako životní inspiraci a víru jako základní rys lidské existence. Představí rozmanitost křesťanských církví a náboženského vyjadřování. Chce prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života. Zpřístupněny budou zdarma některé běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Noc kostelů je založena na dobrovolné spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství. Více na www.nockostelu.cz.