Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2014

Afterparty v zámeckých prostorách Křimického zámku

Na padesát organizátorů, duchovních a pomocníků Noci kostelů z plzeňské diecéze se sjelo na zámek do Křimic. Slavení takového krásného společenství jsme zahájili v kapli zámku a atmosféra této chvíle byla mocná. Poděkovali jsme spočně za všechno, co jsme mohli prožít, zazpívali s vděčností Bohu a obdrželi požehnání od P. Krzysztofa do našich životů. Další část patřila již panu správci, který se na zámku kdysi dávno narodil a s velkou láskou nás zasvěcoval do historie a osudu jeho pánů a celé stavby. Když jsme procházeli zámkem, mohli jsme zahlédnout stopu nedávného panství totality, podívali jsme se totiž nejen do místností, které již byly po předání zámku za ta léta upraveny, ale viděli jsme i zpustošený prostor, který čekal na rekonstrukci. Prohlídku korunoval nádherný výhled z místní věže zámku. V průčelí zámku na krásně upraveném trávníku pak čekala na organizátory zahradní party, kde nechyběl skvělý salát, obložené mísy, pivo i víno. Pocta patří také Vám, kteří jste přijeli až z Aše, Chebu, Staňkova, Dešenic a dalších vzdálených míst naší diecéze. Naši milí organizátoři, je to radost, vidět Vás pohromadě, plné zážitků a většinou krásných. Vašeho nasazení a chuti připravovat Noc kostelů pro druhé si velmi vážíme a máme k vám úctu. Jsme potěšeni, že s vámi můžeme spolupracovat, a že jste naší radostí. Těšíme se na další rok, kéž je tak dobrý jako ten letošní.

Za koordinátorský tým Majka Lachmanová.