Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2014

Plzeňská Noc kostelů potěšila

V pátek 23. 5. 2014 od 15:00 v Plzeňské diecézi postupně otevřelo své brány a dveře na 142 kostelů, modliteben, sborů a církví. Vlídné počasí přilákalo odhadem 29 000 návštěvníků, kteří si užívali krásné a pestré programy. Velké pozornosti se těšily konvoje a poutní autobusy už na třech místech diecéze. Poutníci Noci kostelů vyhledávali ve větší míře i nabídku prožívání ticha v posvátných prostorách, ozářených jen světlem svící. Kéž radost a pokoj naplní srdce každého, kdo tento nevšední den zavítal do kostelů a radost a požehnání tohoto dne ať spočine na Vás všech, kteří jste k tomu přispěli.