Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2014

Noc kostelů v litoměřické diecézi

Noc kostelů v litoměřické diecézi byla i letos úspěšná. Stala se místem pro setkání tisíců lidí. K tomuto mezinárodnímu ekumenickému projektu se na území litoměřické diecéze oficiálně připojilo 194 církevních objektů. I přes nepříznivé počasí se počet návštěvnických vstupů blíží 25 tisícům. Všem odvážným, které ani bouřky neodradily od návštěvy některého z kostelů, mnohokrát děkujeme za příjemně prožitý večer. Na základě ohlasů návštěvníků je spokojenost z milých setkání a zážitků oboustranná, což nás velmi těší.  

Foto: Karel Pech

 

Ačkoliv na mnoha místech bylo nutné přistoupit ke zrušení části programu v důsledku bouřlivého počasí, atmosféra celé Noci kostelů tím nijak neutrpěla, což potvrzují reakce příchozích i z řad pořadatelů. Některé z nich naleznete zde.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří připravovali ve spolupráci s místními duchovními doprovodné programy: za rozmanitost nabídnutých programů a především také za nadšení, které do své práce vložili a předali všem příchozím. Nejen komentované prohlídky, přednášky, rozhovory, varhanní hudba, sborový zpěv, komorní hudební vystoupení, workshopy, programy pro děti, ale i čtení z Písma, rozhovory o víře a části, které nabídly prostor pro ztišení a modlitbu, se setkaly u návštěvníků s příznivým ohlasem. Se zájmem se setkal rovněž Den kostelů, tj. návštěva kostela Všech svatých a katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích školní mládeží v pátek v dopoledních hodinách.

Poděkování patří rovněž návštěvníkům, díky nimž se pořadatelům dostalo nejen mnoha krásných zážitků, ale také inspirace a povzbuzení do další práce.

 Již nyní se těšíme na setkání při dalším ročníku Noci kostelů!