Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2014

Noc kostelů 2014 v brněnské diecézi

Letošní Noc kostelů proběhla na území brněnské diecéze ke spokojenosti všech zúčastněných, tisíců návštěvníků i všech pořadatelů.

V páteční předvečer bylo možné v centru města Brna potkat skupinky lidí všech věkových kategorií, rodiny s kočárky a dětmi, mladé lidi i dospělé s červenými knížečkami s programem Noci kostelů.

Ještě v odpoledních hodinách, dříve než Noc kostelů zahájilo společné vyzvánění zvonů v 17:50 napříč celou diecézí, zaznamenali pořadatelé zájem o programy, které byly připraveny pro rodiny s dětmi, soutěže, hry a divadelní představení, které přibližovaly historii či život patrona kostela a ostatních světců, nebo nesly poselství do každodenního života malých návštěvníků. S velkým ohlasem se setkaly i další dětské atrakce, např. skákací hrady, ale i tvořivé programy. Například v Brně na Moravském náměstí vyrostla dlouhá zeď z kartonů, kde mohli všichni příchozí ztvárnit svůj vzkaz a přání. V kostele sv. Michala se zase návštěvníci dozvěděli o  základech psaní ikon a mohli si zkusit namalovat skicu své ikony.

Mnoho zájemců chtělo vystoupat na chrámové věže, např. u sv. Jakuba, v katedrále sv. Petra a Pavla, v Židenicích u sv. Cyrila a Metoděje či v mariánském kostele v ulici Křenová, který byl otevřen letos poprvé. Zájem byl také o prohlídky dalších běžně nepřístupných míst, kůrů, rajských zahrad, krypt a sakristií.

Silný zážitek si odnášeli účastníci z netradičního setkání s lidmi bez domova v kostele sv. Michala, kteří našli odvahu sdělit ostatním svůj nelehký osud a často dramatický životní příběh. Řada lidí uvítala také možnost ztišení v záři svící nebo při hudbě varhan, v kostele sv. Jakuba každý obdržel u východu kratičký citát na památku.

Velkému zájmu se těšila i mimořádně zpřístupněná kaple Matky Boží v blízkosti hradu Veveří u Brněnské přehrady, kam zavítalo 500 návštěvníků, kteří ocenili nejen komentované prohlídky interiéru a malebného okolí, pásmo zhudebněných starozákonních žalmů a barokní hudby, ale především výstavu kopie vzácného gotického obrazu Madony z Veveří.

Někteří návštěvníci nechtějí zůstat jen u jedné návštěvy kostelů či modliteben, ale rádi se dozvědí něco více o současném žitém křesťanství. Mohou navštívit některý z připravovaných kurzů Alfa, které nabízejí možnost v rámci 10 setkání dozvědět se něco o křesťanství a o Bohu, zcela zdarma pobýt u příjemného večerního pohoštění, vyslechnout si tematickou přednášku a poté diskutovat ve skupinkách v přátelské atmosféře.

Závěr celého večera na mnoha místech patřil přímluvám a prosbám o požehnání. V katedrále sv. Petra a Pavla se účastníci společně pomodlili s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem za sebe a své blízké, ale také za město Brno a celou diecézi. Poté následoval půlnoční varhanní koncert.

Z ohlasů návštěvníků i prvních zpětných hlášení pořadatelů vyplývá opět zážitek příjemné
a radostné atmosféry, pestré nabídky, prožitek setkání, ztišení a spokojenost všech zúčastněných.