Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2014

Pokojná Noc kostelů v pražské arcidiecézi

Toto byla hlavní motta všech 275 menších či větších týmů, které se v průběhu několika měsíců před 23. květnem zformovaly ve farnostech a sborech napříč křesťanskými církvemi. Poprvé se do Noci kostelů zapojilo v letošním roce všech 15 křesťanských církví, které jsou řádnými anebo přidruženými členy Ekumenické rady církví. Oproti předchozím ročníkům tak mohli návštěvníci vstoupit rovněž do většiny pravoslavných chrámů a také do modlitebny Armády spásy.

Zralost jednotlivých přípravných týmů se projevila nejen v tom, že byly ve velké většině schopny samostatně zorganizovat svůj večer a noc, ale i po skončení samotné akce přes vlastní únavu projevit radost a dík všem, kteří přijali naši letošní podanou ruku.

Tento prvek vzájemného symbolu pokoje a lásky totiž provázel mnoho hlášení, která přicházela do řídícího centra cca od 21. hodiny až do poledne následujícího dne. Nic na tom nezměnila ani skutečnost, že po většinu doby, kdy měly kostely otevřeno, vytrvale pršelo.

Zajisté i v důsledku tohoto faktu letošní ročník nepřekonal loňský rekord, kdy se počet vstupů zastavil na čísle 113.429 (v roce 2012 to bylo 100.544, v roce 2011 necelých 75.000) a celkové číslo dosáhlo na „pouhých“ 98.198 návštěvnických vstupů. Zatímco centrum Prahy již tradičně statečně odolávalo náporu turistů, okrajové části Prahy a Středočeský kraj hlásily oproti loňskému roku mírný pokles. Naopak většímu zájmu se těšily tzv. „neviditelné“ kostely, které byly letos doporučovány jak v tištěných brožurách, tak i v pražských a celostátních médiích: jde o kaple a modlitebny bez věží a zvonic, ukryté ve sklepech či přízemích obytných domů a bloků, v nichž by nikdo sakrální prostor nečekal.

Zajímavou informací bude též číslo, očekávané v průběhu nejbližšího pondělka: ve spolupráci se společností Seznam.cz sledujeme, kolik návštěvníků si krátce před Nocí kostelů a během ní otevřelo elektronického průvodce naši Noci ve svých chytrých mobilech a tabletech.

Nezbývá, než všem, kdo se podíleli na přípravě NK, poděkovat, popřát jim zasloužený odpočinek a těšit se na příští „podávání ruky“ jak mezi věřícími navzájem, tak i mezi věřícími a ostatními lidmi dobré vůle. Noc kostelů v roce 2015 se bude konat v pátek 29. května.