Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2014

Ve františkánském klášteře byla představena letošní Noc kostelů

„Dnešní doba je dobou otevřenosti pro duchovní hodnoty. Před 25 lety si lidé mysleli, že budou šťastnější, když budou mít víc peněz. Dnes hledají duchovní hodnoty. Těmto lidem je třeba ukázat vydatný pramen čisté vody, kterým je Ježíš Kristus,“ řekl ve svém úvodním slově plzeňský biskup František Radkovský, který byl hostem setkání s novináři. Podle něho je potřeba dnešním lidem přiblížit křesťanské dědictví. „Příležitostí k tomu je právě Noc kostelů, která umožňuje lidem, aby se dostali blíže k těmto hodnotám, aby se mohli přiblížit k posvátnému světu,“ vyjádřil podstatu celé akce plzeňský biskup.

Předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr připojil, že český člověk rád putuje a Noc kostelů je vlastně jakousi poutí po sakrálních památkách naší země. Podle něho je to akce, která je určena úplně pro každého. Tak pestrá je nabídka připravených programů. „My všichni jsme se narodili do rozdělené církve a někteří křesťané znají jen tu svojí. Noc kostelů nám věřícím umožnila docenit to hezké i v jiných církvích,“ připojil Daniel Fajfr pohled zevnitř. S touto pestrostí ekumenické Noci kostelů se mohou seznámit všichni, kdo se jí zúčastní.

Hlavní koordinátor Noci kostelů v pražské arcidiecézi P. Miloš Szabo podtrhl, že již pátým rokem Noc kostelů připravuje dobrovolně a zcela zdarma až 1400 lidí. „Je to pro mě to nejkrásnější a nejvzácnější,“ zdůraznil Miloš Szabo. Stejně jako Daniel Fajfr vyzdvihl ekumenickou spolupráci při přípravě Noci kostelů, což dosvědčuje skutečnost, že letos poprvé jsou zapojeny všechny křesťanské církve, které jsou sdruženy v Ekumenické radě církví ČR.

I letos je opět zapojeno více kostelů než loni.  Za povšimnutí letos stojí kostely a modlitebny, které jsou ukryty v blocích domů či v panelácích. Na ně upozorňuje jedna z tras uvedených v přehledu programů nazvaná „Neviditelné kostely“. V rámci Noci kostelů přibývá také akcí, které jsou určeny pro handicapované a programů poučných. Tak jako každý rok připravili organizátoři brožury, magnetky, pexesa a karty, na které je možné v každém z kostelů získat razítko. V elektronické podobě jsou brožury k dispozici již dnes na www.nockostelu-praha.cz.

První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely v Brně a Plzni. V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 1300 kostelů. O mimořádném zájmu veřejnosti svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů. (Aleš Pištora)