Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2009

Noc kostelů 28. 5. 2010

Noc kostelů 28. května 2010
Noc kostelů se bude v České a Rakouské republice konat v pátek 28. května 2010. Po úspěšném 1. ročníku, při kterém bylo v kostelech, klášterech a modlitebnách zaznamenáno na 90 000 návštěvnických vstupů, se návštěvníkům otevřou další kostely a modlitebny v České republice.

Z historie akce
V roce 2005 proběhla první Noc kostelů ve Vídni, během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely a modlitebny v Plzeňském kraji, Jihomoravském kraji, Středočeském kraji a Kraji Vysočina.

Noc kostelů 2010
V letošním roce bude program Noci kostelů připraven pro návštěvníky kostelů, klášterů a modliteben v Praze, Plzeňském kraji, Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Moravskoslezském kraji, Pardubickém kraji, Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina, Středočeském kraji, Olomouckém kraji, Ústeckém kraji a Zlínském kraji.
Noc kostelů se bude konat pod záštitou Miloslava kardinála Vlka, administrátora Arcibiskupství pražského, Mons. Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského, Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského, Mons. Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského a Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského.

Program Noci kostelů
Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů nebo divadelních představení. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady.
Pro návštěvníky bude vytvořen průvodce s programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také další informační materiály.
Informace o Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách www.nockostelu.cz.