Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2013

Pražská arcidiecéze bilancuje Noc kostelů 2013

Zatímco Praha doslova „praskala ve švech“, venkov hlásil poklidnou návštěvnost, oproti předchozím ročníkům obvykle nižší. Venkovské kostely, opakovaně otevřené již potřetí či počtvrté, trpěly zejména tím, že v jejich okolí nebylo dalšího otevřeného kostela a zájemce o sakrální architekturu či duchovní program by tak musel v noci překlenout vzdálenost několik desítek kilometrů k dalšímu svatostánku. I přesto je obdivuhodné a potěšitelné, že nadšení a obětavost místních křesťanských komunit tím nijak neutrpěla. Ani přesto, že do některého kostela za celou noční dobu přišlo jen pět návštěvníků.

Lépe na tom byly chrámy a kostely poblíž hlavního města. I když jsme nevedli žádnou statistiku vzhledem k původu návštěvníků, lze předpokládat, že se do těchto míst tradičního letního pobytu pražských obyvatel vydali Pražané cestou na své víkendové chalupy či chaty. Tento trend nám dává naději, že i díky nasazení těchto farností mohou pro příště být lákadlem Noci kostelů i jejich další bezprostředně sousední kostely.

Zcela jinak vypadala situace v historickém centru Prahy a jeho bezprostředním okolí. Tam naopak oproti předchozím ročníkům návštěvnost výrazně stoupla, takže dosahovala několik tisíců za noc. Jakkoli se zejména v turisticky atraktivních lokalitách těžko počítaly jednotlivé vstupy, bylo patrné, že lidé tentokrát mnohem více než po jiné roky přicházeli na konkrétní body programu. V průběhu několika minut se takto naplnil kostel nejen těsně před koncertem, ale i před komentovanou prohlídkou, anebo výstupem na kůr k varhanám či do některých kostelních věží.

Stejně jako v loňském roce i letos se v naší arcidiecézi mohli majitelé iPhonů a iPadů v noci orientovat prostřednictvím aplikace iKostel, a nejen oni pak ve většině kostelů měli kromě již tradičních razítek možnost získat buď tematické pexeso anebo první tři magnetky z předpokládané série nočních kostelů.

Dalším z potěšujících faktorů je výrazně ekumenický charakter celé akce, který nespočívá pouze v pasivním připojení se ne-katolických kostelů ke katolické akce, ale v aktivní účasti zástupců Ekumenické rady církví v přípravě této akce, a to už od samotného počátku na podzim předchozího roku. Jedním z konkrétních projevů tohoto křesťanského bratrství byla akce „Daruj banner“, v níž první „bohatší“ farnosti či sbory zakoupily bannery pro „chudší“ farnosti, aby se i ony mohly na veřejnosti prezentovat tímto propagačním způsobem, který se ukazuje jako nejefektivnější a nejviditelnější. První bannery tak putovaly jako dary katolických farností evangelickému a husitskému sboru.

Většina organizátorů šla spát hluboce po půlnoci. Program končil mimo Prahu průměrně ve 23 hodin a v Praze po jedné hodině ranní. Podle hlášení jednotlivých kostelů ročník 2013 opět překonal ročník loňský, když se počet vstupů zastavil na čísle 113.429 (v roce 2012 to bylo 100.544, v roce 2011 necelých 75.000).

Zbývá ještě poděkovat každému členu farnosti či sboru, který nešetřil svým časem, úsměvem a láskou a prozářil tak prostory svého kostela ještě více, než svíčky, které osvětlovaly i letošní Noc kostelů na celém území naší arcidiecéze.