Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2013

Noc kostelů v Brně za účasti patriarchy Bartoloměje

Ekumenický patriarcha a arcibiskup Konstantinopole Bartoloměj prožije celý dnešní den v Brně. Při slavnostním obědě se setká také s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem a v podvečer bude přivítán v rámci programu Noci kostelů v místním pravoslavném kostele sv. Václava.

Po úvodním slově patriarchy Bartoloměje v 17.45 hodin a po projevech dalších významných hostů bude program Noci kostelů v pravoslavném chrámě sv. Václava v Gorazdově ulici pokračovat od 18.30 hodin Všenočním bděním s Akathistem na počest návštěvy divotvorné ikony Přesvaté Bohorodice – vzácné ikony, mimořádně zapůjčené z ruské metropole.

V sobotu 25. května od 10.00 hodin se  patriarcha Bartoloměj zúčastní v Mikulčicích  oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu pořádaných Pravoslavnou církví. V rámci programu zde povede bohoslužbu pravoslavné církve. Touto akcí vrcholí cyrilometodějské oslavy pravoslavné církve v Jihomoravském kraji.

Bartoloměj se stal konstantinopolským patriarchou v roce 1991.  Českou republiku navštívil  již v červnu 1998 a během ní se setkal také s prezidentem Václavem Havlem. V březnu 2013 se jako první hlava pravoslavné církve v historii zúčastnil inaugurační mše nového papeže Františka.

Expozice liturgických a uměleckých předmětů v brněnském kostele sv. Tomáše pod názvem Cyrilometodějské doteky  či poznávací hra pro děti v katedrále sv. Petra a Pavla s názvem Cyrilometodějská mise. Tyto a mnoho dalších programů připomínajících 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu přinese návštěvníkům program letošní Noci kostelů.

Velkomoravské dobrodružství prožijí děti také při programu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích. Po stopách sv. Cyrila a Metoděje se budou moci vydat děti při programu v kostele sv. Kateřiny Sienské v Třešti, v kostele sv. Jana Křtitele v Jihlavě nebo v kostele sv. Kříže ve Znojmě.

Zájemci o historii mohou využít přednášky Mgr. Jiřího Miholy, Ph.D. v Duchovním centru P. Martina Středy a bl. Marie Restituty v Brně-Lesné s názvem Bratři Cyril a Metoděj. Dědictví otců zachovej nám, Pane je název přednášky o životě sv. Cyrila a Metoděje v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích; přednáška o příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu nebude chybět ani v kapli Povýšení sv. Kříže v Sokolnicích. V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích bude doc. PhDr. Jarmila Bednaříková CSc. přednášet na téma Cyrilometodějská misie a Evropa.

Do Noci kostelů je zapojeno také několik kostelů, které nesou jméno sv. Cyrila a Metoděje. Jedním z nich je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, kde program Život, dílo a odkaz sv. Cyrila a Metoděje představí výstava dokumentů a panoramatizace reálií s cyrilometodějskou tematikou. Blahoslavův dům v Brně představí věrozvěsty při projekci obrazů známých i méně známých umělců, brněnský Husův sbor na Botanické prostřednictvím výstavy v prostorách sboru.

Divadelní ztvárnění příběhu pod názvem O zásadním rozhodnutí Cyrila a Metoděje bude pro návštěvníky připraveno v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích, a také v kostele Českobratrské církve evangelické v Boskovicích. V kostele Navštívení Panny Marie ve Vranovicích nad Svratkou ztvární v příběhu sv. Cyrila a Metoděje v divadelní scénce Bratři ze Soluně děti a zpěváci z místní farnosti. Povídání Jak sa žilo 1150 zim nazpátky je připraveno také v kostele Povýšení sv. Kříže v Lanžhotě. Soluňské bratry připomene i prezentace v kostele sv. Martina a výstava v bazilice sv. Prokopa a Panny Marie v Třebíči.