Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Ohlédnutí za Nocí kostelů v královéhradecké diecézi

Nakonec počet přihlášených kostelů dosáhl na úctyhodné číslo 204, z toho byla čtvrtina kostelů nekatolických. Tento velký zájem pořadatelů (farností, sborů) se setkal s odpovídajícím zájmem návštěvníků. Na základě předběžných (dosud neuzavřených) výsledků, které jsou zjišťovány prostřednictvím strukturovaných dotazníků, se Noci kostelů na území královéhradecké diecéze zúčastnilo asi 35.000 návštěvníků. Toto číslo znamená takřka výhradně unikátní návštěvníky - nelze tedy zcela porovnávat s čísly z velkých měst (Praha, Brno, Olomouc, ...), kde jeden návštěvník během Noci kostelů navštíví více míst a je tedy vícekrát započítán do výsledku. 
Zajímavým zjištěním je, že lidé, kteří nechodí v neděli do kostela, tvořili ve většině farností 70 - 80 (někde i více) % návštěvníků Noci kostelů.
V královéhradecké katedrále Svatého Ducha mezi ohlasy návštěvníků uvedli i několik zájemců o udělení svátosti křtu. V kostele Panny Marie v Hradci Králové si návštěvníci odnesli několik set pozvánek na podzimní kurzy Alfa (pozvánky byly nabízeny zájemcům osobně a jednotlivě). Ve farním kostele Jičíně lidé chtěli hlavně vidět prostory, které jsou za normálních okolností nepřístupné (sakristie, kněžiště, prostor za oltářem, kůr), a přesvědčit se i tímto způsobem, že křesťanství není mrtvé náboženství. Pořadatele v poutním chrámu na Chlumku v Luži na Chrudimsku mile překvapilo, že cca 120 lidí si přineslo buď svoji svíčku a nebo zapálili svíčku z kostela za někoho blízkého. Připojit se k Noci kostelů považují za čest některé menší obce - např. v Černčicích na Náchodsku, kde připravili mj. ochutnávku mešního vína, ukázku liturgických oděvů, promítání fotek z farních akcí a také vtipné divadlo.
Ve většině kostelů byli spokojeni organizátoři i návštěvníci a již se těší na příští ročník. Někteří pořadatelé považují Noc kostelů za povzbuzení pro jejich vlastní duchovní život (např. v husitském sboru v Broumově). K zájmu o Noc kostelů také nepochybně přispívá jak cílená mediální propagace, tak i zájem samotných médií (noviny, rozhlas), reportáže z příprav i živé vstupy do rozhlasu z různých kostelů. Mezi zaznamenanými problémy se vícekrát objevilo špatné počasí, krátká doba otevření kostela či potřeba větší předchozí propagace - to vše jsou podněty, které (s výjimkou počasí) pořadatelé vezmou v potaz pro příští ročník Noci kostelů.