Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Noc kostelů se stala nejen příležitostí k tomu, aby se lidé seznámili s kulturními památkami, ale také nabídla možnost setkání, sdílení a zastavení na cestě životem pro hledání jeho smyslu.


Počty kostelů a účast na akci
Čtvrtý ročník akce v Plzni a na území plzeňské diecéze zorganizovalo Biskupství plzeňské. Akce má ekumenický rozměr a zapojilo se do ní kromě katolíků dalších 8 církví.
Oproti loňské akci, kdy se zapojilo 94 kostelů a modliteben, letos jejich počet stoupl na 130. Tak se do chrámů mohli podívat i zájemci na mnoha nových místech. Stejně jako v minulých letech se akce těšila veliké přízni návštěvníků, kterých přišlo navzdory proměnlivému počasí na 25 000, z toho v samé Plzni kolem 13 000.

K dispozici bylo celkem kolem 650-ti různorodých programů, jak duchovních, tak kulturních: bohoslužeb, koncertů, komentovaných prohlídek, výstav, workshopů, divadelních představení, programů pro děti, zpřístupnění obvykle zavřených míst a mnoha dalších. Programy na jednotlivých místech připravovaly týmy dobrovolníků.

Den dětí
Protože se letošní akce konala přesně na Mezinárodní Den dětí, na mnoha místech začala dřív jak obvykle. V Plzni organizátoři připravili hry a workshopy a hlavně MOZAIKU NOCI KOSTELŮ, což byla hra nejen pro děti. A tak se mnoho zájemců vydalo na pouť ke kostelům, kde se nacházely Poutnické schránky, aby po vyluštění kódu z otázek našli svůj poklad.
V katedrále, při této příležitosti, biskup František Radkovský prosil o zvláštní požehnání pro rodiny s dětmi a přimlouval se za všechny, kteří prožili bolest ze ztráty svého dítěte.