Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Počet vstupů překročil sto tisíc

Rovněž pražská arcidiecéze hodnotí letošní Noc kostelů jako velmi úspěšnou. V pátek 1. června otevřelo své brány rekordních 222 kostelů, kaplí a modliteben z jedenácti křesťanských církví. Přípravný tým byl poprvé složen rovněž ze zástupců Ekumenické rady církví, čímž celá akce dostala výrazně ekumenický charakter. Organizátoři v jednotlivých farnostech a sborech pečlivě počítali jednotlivé vstupy a téměř vzápětí poté, co svůj program ukončili, hlásili tento počet na dispečink Noci kostelů, jenž byl v plné pohotovosti na pražském Žižkově až do samého sobotního rána. Konečné číslo poprvé překročilo sto tisíc návštěvníků a zastavilo se na číslovce 100 544.

Program v mnoha kostelích začal již odpoledne, kolem 16 hodiny tak zejména v Praze se začaly objevovat první skupinky rodin s dětmi, vydávajících se hledat poklady, stavět indiánské stany, malovat na chodníku či shlédnout divadelní představení. Přesně v 18 hodin se na tři minuty rozezněly všechny kostelní zvony a ve většině svatostánků se sešlo farní společenství na zahajovací modlitbu či bohoslužbu. Poté se již naplno rozběhl různorodý program, slibující nejen nevšední zážitky (výstavy, prohlídky, koncerty, krypty, věže, varhany, sakristie, ambity apod.), ale především řadu zajímavých setkání.

Specifikum českého prostředí potřebuje právě tato setkání věřících a nevěřících, pokřtěných a nepokřtěných, jako novou a přijatelnou formu nové evangelizace a seznámení se s křesťanskými hodnotami. Proto si velký dík a obdiv zaslouží nejen ta společenství, která byla za svou námahu při přípravě odměněna obrovským zájmem návštěvníků, ale zejména venkovské sbory a farnosti, které byly s plným nasazením nejen o samotné Noci kostelů, ale už při její přípravě, otevřeni pro každého jednoho člověka, který touto formou přišel či přijel do jejich kostela či kaple hledat pravdu o sobě či o Bohu. Anebo jen tak, ztišit sám sebe v prostoru modlitby.