Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Příští Noc kostelů 1. června 2012

Pořadatelé ve stovkách kostelů od Aše až po Košice začínají již nyní připravovat programy pro Noc kostelů, která se bude konat v celé České republice, Slovenské republice i v Rakousku v pátek 1. června 2012.

V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo 939 kostelů, ve kterých bylo připraveno více než 5 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 300 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci. Noc kostelů se v loňském roce konala poprvé také na Slovensku, kde bylo otevřeno několik desítek kostelů v oblasti Trnavy a Nitry.

Před sedmi lety proběhla první Noc kostelů – Lange Nacht der Kirchen – ve Vídni, a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. Pořadatelé v České republice se inspirovali vídeňskými partnery v roce 2009, kdy Noc kostelů proběhla poprvé v Brně a Plzni. V roce 2010 se otevřelo 418 kostelů a modliteben v celé České republice.

Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády opět přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů nebo divadelních představení. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady.

Protože v pátek 1. června je zároveň Den dětí, budou pořadatelé v programu pamatovat také na rodiny s dětmi, které se mohou těšit, že v otevřených kostelech na ně budou čekat zajímavé soutěže, výtvarné dílny či prohlídky kostela pro děti.

Informace o Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách:
Česká republika: www.nockostelu.cz  
Slovenská republika: www.nockostolov.sk  
Rakouská republika: www.langenachtderkirchen.at