Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Noc kostelů těší návštěvníky i pořadatele

V letošním, stejně jako v loňském roce se potvrdilo, že velkým lákadlem pro návštěvníky bylo zpřístupnění běžně nepřístupných prostor, jakými jsou: podzemní krypty, sakristie či věže kostelů. Ty se těšily největšímu zájmu spolu s pestrými doprovodnými programy, které byly sestaveny tak, aby si v nich každý mohl přijít na své. Nechyběly ani programy pro děti, a to nejčastěji v podobě divadel či pohádek.

Díky webovým stránkám www.nockostelu.cz, kde byly umístěny informace o všech přihlášených kostelech, jejich programech a časových harmonogramech se návštěvníci mohli dobře orientovat a jít cíleně za tím, co je zajímalo. Nezřídka se však stalo, že posvátná atmosféra kostelů zaujala příchozí poutníky natolik, že se rozhodli v chrámu zůstat i po skončení jimi zvoleného programu.

Lidé, kteří během této „Noci“ navštívili některý z ostravských nebo frýdeckých kostelů, navíc při vstupu mohli obdržet Poutnický pas, v němž jsou mimo jiné uvedeny také informace o pravidelných bohoslužbách v jednotlivých kostelech.

 

 Na následujících fotografiích můžeme vidět, že program v kostelech byl skutečně pestrý.

Vystoupení chrámového sboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z programu pro děti.

 

Výstava liturgického nádobí.