Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Noc kostelů se opět těšila velkému zájmu

První česko-slovenská Noc kostelů otevřela v České a Slovenské republice brány více než 1000 kostelů.

Během Noci kostelů 2011 zaznamenali pořadatelé ve 137 otevřených kostelech v brněnské diecézi na 118 000 návštěvnických vstupů, a to i přes vytrvalý déšť během celého večera.

Noc kostelů zahájilo společné vyzvánění zvonů v 17:50 napříč celou diecézí. Programy na některých místech začínaly v podvečerních hodinách, a tak už v době, než zvony zvaly k návštěvě, mohli návštěvníci bez dlouhého čekání vystoupat např. na věž kostel sv. Jakuba v Brně nebo sledovat stavbu presbytáře kostela sv. Mikuláše, která na náměstí Svobody vyrůstala již od pozdního odpoledne. Konstrukce presbytáře z dřevěných latí byla umístěna na půdorysu původního kostela.

Největším lákadlem letošní Noci kostelů v Brně byl kostel sv. Josefa na Josefské ulici, který byl pro návštěvníky mimořádně otevřen po téměř 20 letech. Přestože výzdoba kostela je skryta z důvodu stavebních prací, byli návštěvníci velmi překvapeni zajímavým prostorem i atmosférou, kterou vytvářela výtvarná instalace dřevěných plastik brněnského sochaře Vladimíra Matouška. Ústřední téma křesťanství přestavoval prostřený stůl rezervovaný pro poslední večeři s jmenovkami jednotlivých apoštolů. Kdokoliv mohl přisednout, pojíst chléb, popít víno.

Poprvé mohli návštěvníci sledovat na internetu online přenos z programu Noci kostelů v kostele sv. Jana Nepomuckého v Brně-Starém Lískovci.

Hudební nabídka Noci kostelů uspokojila mnohé návštěvníky neboť sahala od gregoriánského chorálu, přes klasickou duchovní hudbu až ke gospelu.

Slavnostní ekumenické zahájení Noci kostelů v Brně se v letošním roce konalo v modlitebně Církve bratrské, kde se sešli zástupci všech zapojených křesťanských církví. Pak už čekalo na návštěvníky nepřeberné množství programů.

Velký zájem byl nejen o výstupy na věže a návštěvy krypt, ale také o koncerty, netradiční programy a setkání. Návštěvníci trpělivě vyčkávali na vstup do těchto prostor. Jejich čekání jim však na mnoha místech zpříjemňovala varhanní hudba, videoprojekce, malé občerstvení, a na mnoha místech také ochutnávka mešního vína.

Mnoho návštěvníků v Brně využilo možnost dostat do brožury při návštěvě jednotlivých kostelů razítka, která si však i nadále mohou vyžádat po nedělních bohoslužbách.


Před katedrálou sv. Petra a Pavla v Brně

Mimořádně otevřený kostel sv. Josefa

Workshop v kostele sv. Michala - vytváření ikony Nejsvětější Trojice

V kapucínském kostele Nalezení sv. Kříže

Instalace připomínající Poslední večeři v kostele sv. Josefa

 Obrovský zájem byl tradičně o výstup na věž kostela sv. Jakuba

 

V kostele sv. Michala v Brně

Výstava liturgických oděvů v brněnském kostele sv. Tomáše