Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2010

Setkání koordinátorů ČR

Koordinátoři ze všech diecézí ČR se sešli 10. června v Brně k vyhodnocení Noci kostelů, která se konala poprvé v celé České republice. Podle informací z jednotlivých diecézí bylo v 418 kostelech a modlitebnách v celé České republice během Noci kostelů zaznamenáno 252 000 návštěvnických vstupů. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů, klášterů a modliteben, i doprovodné programy zde připravené, těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti.