Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2010

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2010 v královéhradecké diecézi

Kolem 500 lidí přišlo do farních kostelů ve větších městech - Ústí nad Orlicí, Pardubicích, Trutnově a Chrudimi. Také menší města a obce Holice, Ruprechtice, Sádek a další přitáhly desítky zájemců. Zájem byl zvláště o koncerty, prohlídky kostelů s výkladem a především o možnost nočního výhledu z věží kostelů. Tuto jedinečnou možnost využili např. skoro všichni účastníci v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace; místní duchovní správce P. Pavel Kalita zmínil také neobvyklý vstup do kostela, který se návštěvníkům naskytl: „Ještě před otevřením kostela se lidé scházeli, aby mohli zaujmout nejlepší místa. Při vstupu do spoře osvětleného kostela, jen svícemi na bočních oltářích, více jak 200 návštěvníků dostalo zapálené svíce, které ještě více podtrhovaly atmosféru.“ Na dalších místech oslovili pořadatelé příchozí jinou formou – ukázkami moderní hudby, přednáškou s diskusí, divadelním představením, filmovou projekcí či pásmem připraveným romskými dětmi.
Hodnocení těch, kteří si na program v kostelech – třeba i v rámci cesty do volební místnosti – našli čas, je příznivé a motivuje pořadatele k pokračování Noci kostelů v dalších letech a k další vynalézavosti, jak pozvat k návštěvě Božího domu ještě více lidí.