Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2010

Ve 23:00 hod získali první návštěvníci v Plzni Certifikát poutníka

Biskupství plzeňské podruhé zorganizovalo v Plzni a na území plzeňské diecéze
akci Noc kostelů. Po loňském úspěchu, kdy kostely prošlo přes 10 000 návštěvníků
se do akce zapojila řada dalších kostelů v Plzni a na různých místech plzeňské
diecéze - na území Plzeňského, Karlovarského a Středočeského kraje. Akce má
ekumenický rozměr, a proto kromě katolických kostelů se odehrává v modlitebnách
a sborech několika křesťanských církví. Celkově v Plzni se do akce zapojilo 15 a
v plzeňské diecézi 40 kostelů a modliteben.
Poprve se třeba akce uskutečnila v Chebu, Klatovech, Ostrově nad Ohří, Dýšině,
Zbirohu a v řadě dalších míst.
Oblíbenou novinkou letošního ročníku Noci kostelů v Plzni byl velice vyhledávaný
návštěvníky Poutnický pas, do kterého mohli zájemci sbírat razítka jednotlivých
kostelů. Razítka byla exkluzivně pro tuto akci navržená plzeňským umělcem
Petrem Kutkem. Jednotlivá razítka znázorňují vždy nějaký architektonický nebo
umělecký prvek z interiéru nebo exteriéru kostela, který návštěvníci formou hry
mohli vyhledávat během své návštěvy v chrámu. Ti, kteří navštívili všechny
kostely, obdrží jako odměnu na Biskupství plzeňském Certifikát poutníka.
Programy na jednotlivých místech připravovaly týmy dobrovolníků. Účastníci akce
si mohli vybírat z více než 270-ti různorodých programů, jak duchovních, tak
kulturních: koncertů, komentovaných prohlídek, výstav, workshopů, představení a
bohoslužeb.
Zajímavou změnou, která vypíchla krásu katedrálního interiéru, bylo její
osvětlení barevnými reflektory, které vytvořilo působivou atmosféru, jako kulisu
k prezentovaným programům zvlášť, když v ní zazněly tóny chrámové hudby.
Mezi zajímavostí včerejší akce lze uvést zpřístupnění nejen míst obvykle
nepřístupných, jako krypty, sakristie, klenotnice, křížové chodby a mnoho
dalších, ale zvlášť možnost nahlédnutí do kostelů , ke kterým není přístup,
kvůli jejich zchátrání v době totality. Mezi ně patří kostel sv. Barbory ve
Všekarech (bývalý chrám horníků) a kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách u
Žlutic (kdysi proslavené poutní místo).
Poprvé se během Noci kostelů otevřel také prostor Památníku obětem zla -
Meditační zahrady s kaplí sv. Maxmiliána Kolbeho, kde v nočním osvětlení zazněly
jazzové skladby. Vůbec během akce se kostely prolínaly různé žánry a nejen
duchovní hudby. Tak bylo třeba v kostele sv. Martina a Prokopa, kde vystoupení
hudebníků dovršilo Blues session.
Otevřenými kostely, modlitebnami a sbory celé plzeňské diecéze prošlo na druhém
ročníku akce Noc kostelů na 16 000 návštěvníků. A co víc! K půlnoci předali
organizátoři za slavnostního potlesku Certifikát poutníka šesti nadšeným
poutníkům, kteří za noc navštívili všech 15 kostelů. Mezi vyznamenanými byli:
Ema a Ján Slaninovi z Plzně, Jana Plaňanská z Plzně, Pavel Kouble z Plzně,
Tereza Holzmanová a Luboš Protivínský z Plzně. Na všechny další poutníky čeká
Certifikát poutníka, který obdrží na Biskupství plzeňském po nasbírání
chybějících razítek.