Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2010

Noc kostelů v Litoměřické diecézi hodnotí organizátoři jako velmi úspěšnou

Největší zájem byl o komentované prohlídky, ukázky liturgických oděvů a předmětů spojené s výkladem, o koncerty. Návštěvníci zmiňovali, že jsou za tuto akci rádi, a hojně využívali možnost podívat se do míst, kam se běžně nedostanou (na kůry, do sakristií, do věží), oslovit přítomné kněze či zapálit si svíčku.
Například kostel Povýšení sv. Kříže v Mostě-Vtelně a jeho bohatý program přilákal 670 návštěvníků, kostel Nanebevzetí P. Marie v Mladé Boleslavi 550, baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí 530, katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích 500 a druhý, během Noci kostelů otevřený, litoměřický kostel Všech svatých na Mírovém náměstí téměř 400.
„Při zahájení programu bylo v kostele a před kostelem v Mostě-Vtelně kolem pěti stovek lidí. Ani jsme se dovnitř nevešli a další lidé přicházeli během večera. Do úplného konce vydrželo 140 lidiček. Všichni si akci pochvalovali a program, prvotně určený pro děti, zaujal i dospěláky. Těšíme se na společnou fotonástěnku kostelů naší diecéze,“ vzkázali ještě v noci z pátku na sobotu organizátoři akce. Ti do programu dále zařadili pimprlové divadlo, pašijové hry, módní přehlídku ornátů, výstavu „Tajemství křesťanů“, stezku odvahy, tzv. laserovou show, ale i modlitby, ztišení s kytarou a o půlnoci zakončili program ohňotočem a rozsvícenými lampiony.

Vzhledem k chystanému pohřbu emeritního litoměřického biskupa Josefa Koukla, který se konal v sobotu 29. května, byl původní program Noci kostelů v Litoměřicích zkrácen a na obou místech – v katedrále sv. Štěpána na Dómském náměstí a děkanském kostele Všech svatých na Mírovém náměstí - skončil ve 22 hodin. Zájem lidí o jejich návštěvu byl obrovský. Kostel Všech svatých je již šest let uzavřen, protože v něm probíhají rekonstrukční práce a opravy mobiliáře. Znovu otevřen a zpřístupněn veřejnosti bude až po úplném dokončení všech plánovaných oprav. Což bude ještě v letošním roce. Jeho mimořádné otevření 28. května pro veřejnost na pouhé čtyři hodiny bylo výjimkou, kterou si Litoměřičané rozhodně nenechali ujít. Zaplněný kostel si vyslechl koncert litoměřického chrámového sboru pod vedením dirigenta Jiřího Hälbiga a varhanního doprovodu Jaroslava Puldy nazvaný „Církevní rok na litoměřickém kůru“. Zcela zaplněná katedrála sv. Štěpána si o hodinu později vyslechla přednášku dómského faráře a kanovníka Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích P. Jiřího Hladíka OCr. o dějinách katedrály po stránce umělecko-historické a liturgických oděvech a předmětech, které byly vystaveny před hlavním oltářem. Návštěvníci si zde pochvalovali také možnost vystoupat do věže u katedrály a oceňovali večerní pohled na město a jeho okolí.

Autor: Jana Michálková

Data o účasti budeme průběžně aktualizovat.