Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2010

Noc kostelů předčila očekávání

Již něco málo po osmé hodině večerní dosahovaly předběžné součty návštěvníků 14 tisíc. Jednoznačně nejvyšší návštěvnost byla v centru Prahy, kde jsou soustředěny ty nejkrásnější církevní stavby. Jen do kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu zavítalo na 6 tisíc nočních poutníků. Celkem bylo během Noci kostelů v pražské arcidiecézi otevřeno 68 církevních staveb, katolických i evangelických. V celé České republice se projektu účastnilo 417 kostelů a modliteben.

U Nejsvětějšího Salvátora byla pro návštěvníky připravena výstava Věry Novákové na ochozu kostela, čtení fragmentů významných duchovních textů a hudební projekt několika hudebníků a zpěváků nazvaný „Setkání pěti“. Zcela největší zájem však byl o zapalování svíček v presbytáři, kterých hořelo na dva tisíce. „Návštěvníci tak chtěli vyjádřit svou účast na této duchovní události,“ říká pastorační asistent Martin Staněk.

Zcela neočekávaný zájem byl o prohlídku kostela sv. Tomáše na Malé Straně a tamního augustiniánského kláštera. Lidé mohli nahlédnout např. do jindy nepřístupné klášterní knihovny, která obsahuje mnoho vzácných textů a také několik prvotisků vázaných v pergamenu. Každému návštěvníku P. Juan Provecho, který se ujal provázení po klášteře a knihovně, nabídl, že si může odnést něco na památku. Z knih v regálech si mohli návštěvníci setřít prach, který prokazatelně pochází až ze 17. století.

Velmi pěkná atmosféra panovala také v kostele Panny Marie Andělské u kláštera kapucínů či v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou navštívil pražský arcibiskup Dominik Duka, aby se zúčastnil litanií k českým patronům. Arcibiskup Duka zavítal také do chrámu Matky Boží před Týnem a kostela sv. Jiljí, kde zazněly sakrální skladby pro varhany, soprán a housle v podání Hany Jonášové, sólistky Státní opery Praha a Národního divadla.

Nejen v úplném centru Prahy však byli organizátoři překvapeni zájmem o interiéry sakrálních staveb a duchovní život, který se v nich odehrává. Koncert Kühnova dětského sboru, prohlídka varhan a komentovaná prohlídka se svíčkami přilákala téměř tisícovku lidí také do kostela sv. Prokopa na Žižkově. V kostele sv. Antonína v Holešovicích byl zase největší zájem o výstup na kostelní věž.

Také na mnoha dalších místech lidé prožívali hezké chvíle. I tam, kde velkou návštěvnost neočekávali, jako např. v kostele sv. Vavřince v Jinonicích, byli nakonec velmi překvapeni kolik lidí dorazilo zkusit si rozhoupat tamní zvon. Mnohde lidé zůstávali v kostele i tři hodiny a značná část z nich se účastnila závěrečné modlitby.

Návštěvníci velmi oceňovali vstřícnost organizátorů a především kněží, kteří byli k dispozici promluvit s kýmkoli, kdo projevil zájem. Často se ozývalo, že jde o událost, která má i u nás své místo a představuje skvělý způsob, jak představit bohatství křesťanské víry také ostatní společnosti. Všichni se shodovali v tom, že tato akce se v pražské arcidiecézi odehrála poprvé, ale rozhodně ne naposled.