Omlouváme se za výpadek webu www.nockostelu.cz způsobený značným zatížením serveru.

Zobrazujeme provizorní webové stránky.

Jablonné v Podještědí, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0023:00 Noc kostelů 2018 »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Bazilika minor svatého Vavřince a svaté Zdislavy Původně klášterní, po roce 1788 i farní chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy stojí na místě starších svatyní. Gotický kostel, založený spolu s klášterem Zdislavou z Lemberka kolem roku 1252 byl po vypálení husity v roce 1425 nahrazen prozatímním dřevěným kostelíkem. Výstavbu dnešního chrámu zahájil v roce 1699 majitel panství František Antonín Berka z Dubé. Projekt vypracoval vídeňský architekt Jan Lukas Hildebrandt a výstavbu řídili italští stavitelé P. Bianco a po roce 1706 D. Perini, který však při dokončování horních pater a kupole původní plán upravil. F. A. Berka se však dokončení stavby nedočkal, protože roku 1706 zemřel. Jeho sestra a dědička Rozálie Kinská usilovala o dokončení stavby v roce 1713, což se jí však nezdařilo a sama 1.1.1714 v šílenství zemřela. Další majitelé (od r. 1718 Pachtové z Rájova) pokračovali ve stavbě s menší horlivostí, takže chrám byl vysvěcen až v roce 1729. Při stavbě rozlehlé budovy chrámu musela být překročena středověká městská hradba a náspem rozšířen terén na svahu k Panenskému potoku. Základy stavby jistí pilíře zapuštěné hluboko do země, náspu i podzemních prací bylo využito k rozšíření krypty a k vybudování tří podlaží katakomb, sahajících až 39 m pod úroveň kostela. Požár roku 1788 značně poškodil zařízení, ale kostel byl v následujících letech zcela opraven. Vnitřní prostory jsou tvořeny soustavou elipsoidů se vznosnou kopulí, jejíž zelená střecha je zdaleka viditelná. Do náměstí je obráceno bohaté průčelí se dvěma bočními hranolovými, ale nedokončenými věžemi a s početnými sochami od J. F. Bienerta z roku 1711 (dominují sv. Vavřinec a sv. Zdislava, další sochy jsou v nikách a na atice). Z bohaté vnitřní výzdoby stojí za pozornost na oltáři v první boční kapli umístěná pozdně gotická soška Madony, řezbářská práce z doby před rokem 1510, převzatá ze starého farního kostela. Na témže oltáři jsou v zasklené a uvnitř zlacené skříňce z roku 1908 uloženy ostatky (lebka) sv. Zdislavy, jejíž hrob je v kryptě pod oltářem. Otvor krypty je ohrazen barokní kovanou mříží z roku 1732. V kryptě je také umístěno 24 na mědi malovaných obrázků s výjevy z legendy o sv. Zdislavě, pocházejících z roku 1660. Nad vchodem do sakristie je umělecky cenná mramorová busta F. A. Berky, benátská práce z doby kolem roku 1700; naproti je poprsí jeho sestry Rozálie Kinské od J. F. Bienerta z doby kolem roku 1711. Po pravé straně chrámu jsou barokní oltáře sv. Kříže z roku 1718 a růžencový oltář z roku 1732. V kryptách byli od 18. století pohřbíváni dominikánští mniši, jsou zde i hrobky Berků a pozdějších Pachtů; byla sem uložena i těla tří dělníků, kteří zahynuli při stavbě chrámu. Před kostelem je socha sv. Vincence z roku 1770 a z břehu Mlýnského rybníka sem byly přemístěny barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Zdislavy (se znaky Berků na podstavcích) z doby před rokem 1708.

www.zdislava.cz

GPS: Loc: 50°45'55.763"N, 14°45'43.22"E

Návaznost na dopravu:

Kostel je uprostřed Jablonného v Podještědí 10 min. pěšky od vlakového a autobusového nádraží. Autem se dá dojet přímo před vchod. a parkovat lze přímo před kostelem. Před vstupem jsou dva schody nahoru.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Karel Spal

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Dubnice, kostel Narození Panny Marie - 6.3 km
Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda - 7.8 km
Křižany-Žibřidice, kostel sv. Šimona a Judy - 11.0 km
Velenice, kostel Nejsvětější Trojice - 11.7 km
Zdislava, kostel sv. Jana Křtitele - 12.1 km
Mimoň, kostel sv. Petra a Pavla - 12.2 km
Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje - 12.8 km
Hrádek nad Nisou, Chrám Pokoje - 12.9 km
Zákupy, kostel sv. Fabiána a Šebestiána - 15.2 km
Zákupy-Brenná, kostel sv. Jana Křtitele - 17.4 km