Třebíč-město, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:5518:00 Zvonění
Zvony zvou lidi ze všech stran k zastavení se ve shonu světa a k naslouchání svému srdci. »»»
»»» Moje Noc
18:0018:05 Zahájení Noci kostelů
Slavnostní zahájení, modlitba za město Třebíč a pozvání na jednotlivé programy v našem kostele. »»»
»»» Moje Noc
18:0519:05 Kolotoč pohádek
Loutkové divadlo divadelního souboru "Já to jsem" Jaroslava Marčíka. Tři pohádky před kostelem sv. Martina. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Změna je možná
Pokud vezmeme Pána Boha za slovo, změna je opravdu možná - videosvědectví. »»»
»»» Moje Noc
19:0022:00 Daruj dvakrát - charitní prodej obrazů
Centrum podpory rodin Ruth. »»»
»»» Moje Noc
19:0022:00 Vyrob si úsměv
Výroba smajlíků v učebně kostela. »»»
»»» Moje Noc
19:1019:30 Opravený farní sál a jeho obrazy
V roce 2016 - 2017 proběhla oprava farního sálu. Můžete se podívat tam, kam se nemůžete podívat každý den. Sraz před farou v 19:10. »»»
»»» Moje Noc
19:3019:50 Opravený farní sál a jeho obrazy
V roce 2016 - 2017 proběhla oprava farního sálu. Můžete se podívat tam, kam se nemůžete podívat každý den. Sraz před farou v 19:30. »»»
»»» Moje Noc
20:0019:30 Prohlídka kostela
Poznej nepoznané ve známém kostele. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Koncert duchovní hudby
Varhanní koncert žáků ZUŠ Náměšť nad Oslavou pod ped. vedením Petry Kujalové. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Židovské tance a modlitba gestem
Program podle Komunity Blahoslavenství v jídelně na faře. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Komentovaná prohlídka nových varhan
Podíváme na krásu varhan zevnitř, a jak to tam funguje. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Tomáš Akvinský a písně v Kancionálu
Zpíváme srdcem, ústy i rozumem. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Prohlídka kostela
Poznej nepoznané ve známém kostele. »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Hospodin je můj Pastýř
Žalm 23 a jeho parafráze - jak se jej "modlil" anglický narkoman, nevěřící technokrat, či japonský křesťan. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Citáty pro malé i velké - z Bible i od jiných autorů
Dobré drobné slovo dá více světla, než dlouhé mudrování - připravili Katolický skaut a Modlitby matek v Třebíči. »»»

»»» Moje Noc

Liturgické předměty a svátosti
V kostele se nachází mnoho známých i neznámých předmětů v sakristii, u sakristie a na jiných místech kostela. »»»

»»» Moje Noc

Na lodi do Guinessovy knihy rekokrdů
Slož loď a uvidíš a podpoříš další z nápadů na posílení společenství. »»»

»»» Moje Noc

Farní kavárna - klubovna Spomal na faře
V klubovně Spomal na faře. Vchod přes garáž u fary. Přijďte se občerstvit, ohřát, odpočinout. »»»

»»» Moje Noc

Charita - Láska ve službě lidem
Prezentace činnosti Charity s možností informovat se o jejích službách - to je nikdy nekončící služba lásky potřebným. »»»

»»» Moje Noc

Místnost pod věži - razítka, programy, informace
Možnost zakoupit si Certifikáty píšťal, puzzle betléma, třebíčského kostela, Svatomartinské oplatky. »»»

»»» Moje Noc

Pozvánka na kurz Alfa
Cesta za Bohem je stále otevřena všem. Udělej první krok! Co se skrývá pod kurzem Alfa? »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka věže a pohled z věže - opět zdarma
Nejsou to sice schody do nebes, ale ten pohled stojí zato. »»»

Informace o kostele:

V roce 1101 povolala údělná knížata z rodu Přemyslovců brněnský Oldřich a znojemský Litolt benediktinské mnichy, aby na ostrohu nad řekou Jihlavkou zřídili klášter, který bohatě obdarovali pozemky. Péčí prvních opatů se rozrůstala osada pod klášterem u brodu. Během 13.století osada přechází na pravý břeh Jihlavky a nejstarší pergamenová listina z r.1277 dokazuje, že už tehdy byla Třebíč městem. Založení kostela sv.Martina je kladeno do doby brzy po polovině 13.století a presbytář byl vystavěn stejnou stavební hutí, která stavěla baziliku, dokončenou v roce 1260. Je pokládán za původní kostelík na hradbách.Věž jako součást hradebního opevnění byla postavena po roce 1335. Během 14.století se duchovní správa odpoutává od benediktinského kláštera a sv. Martin se stává farním kostelem. V letech 1423 – 1435 ovládli město husité, 1435 je obsadil Albrecht Rakouský, ale následkem husitské revoluce zde zakotvil protestantský utrakvismus. V 50.letech 15.století je Třebíč příznivě nakloněna Jiřímu z Poděbrad, roku 1468 dobyta Matyášem Korvínem. Roku 1502 nechal nový majitel Třebíče Vilém z Prenštejna opravit střelbou porušené krovy a klenby kostela a z této doby pochází tzv.“pernštejnské dveře“ u sakristie. K zastropení vypálené klenby bylo pravděpodobně použito dřevěného trámového stropu, který je zmiňován v roce 1662. Roku 1528 se stává majitelem Třebíče nekatolík Jan Jetřich z Boskovic, roku 1557 Smil Osovský z Doubravice, který si v roce 1589 bere za ženu Kateřinu z Valdštejna, která po jeho smrti v roce 1613 byla 15 let majitelkou panství, i když se po roce vdala za Karla z Žerotína. Roku 1628 v době rekatolizace postupuje panství svému katolickému bratru Adamu z Valdštejna a ten povolává do farního kostela opět katolické kněze. Prvním se stal farář Bureš, který dal roku 1641 opravit varhany, 1643 zřídil boční oltář sv.Václava a 1644 oltář Zvěstování Panny Marie. V roce 1644 začal stavět faru, hloubit kryptu pod kostelem a 1645 postavil kapli sv.Kříže na Strážné hoře V roce 1707 začaly největší stavební úpravy zvětšením boční kaple sv. Anny. Pak stavební úpravy pokračovaly až v roce 1715 zvětšením protilehlé kaple sv.Josefa, 1716 byl stržen dřevěný kůr, rozšířeny boční lodě a nad nimi zbudovány galerie, chrám propojen s věží a zastropen valenou cihelnou klenbou. Z roku 1717 pochází kazatelna od Pagona a v roce 1718 byl postaven zděný kůr, sakristie prodloužena obestavěním presbytáře a její střecha maskována balustrádou. Starý kůr, přiléhající k sakristii přeměněn na galerii pro městské zastupitelstvo, z protějšího upravena panská oratoř. Další úpravy chrámu pochází až z roku 1905, kdy pod vedením profesora Welzla byla dřevěná okna nahrazena zvětšenými kovovými barevnými okny, do kleneb bočních kaplí proraženy světlíky a kopule završeny lucernami z měděného plechu. Do zdí zapuštěno el.vedení a štukové ozdoby a šambrány provedeny dle návrhu profesora. V presbytáři osazeny chórové lavice – kopie původních.

www.volny.cz/trebicmartin

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 4. 2016):

Po
7:15
, celý rok, každý týden
Út
7:15
, celý rok, každý týden
St
7:15
, celý rok, každý týden
16:00
, ve školním roce, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá pro mládež
7:15
, celý rok, každý týden
So
18:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
10:30
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden

http://www.trebicmartin.cz/

Adresa kostela: Martinské náměstí

GPS: Loc: 49°12'53.48"N, 15°52'46.431"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Na železniční trase Brno - Okříšky - Jihlava - České Budějovice. Zastávka Třebíč.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Iva Provazníková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Třebíč, chrám sv. Václava a Ludmily - 0.3 km
Třebíč, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice - 0.3 km
Třebíč, Přední synagoga, CČSH - 0.4 km
Třebíč-Jejkov, Adventní dům - 0.4 km
Třebíč, kostel Českobratrské církve evangelické - 0.6 km
Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně - 0.6 km
Třebíč-zámek, bazilika sv. Prokopa a Panny Marie - 0.8 km
Třebíč-Týn, kaple Povýšení svatého Kříže - 1.2 km
Střítež, kostel sv. Marka - 3.8 km
Přibyslavice u Třebíče, poutní kostel Narození Panny Marie - 11.8 km