Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:45 Mše svatá
Zahájení Noci kostelů »»»
»»» Moje Noc
19:0019:15 Divadlo "Povolání Samuela"
Krátké divadelní provedení povolání jednoho z velkých starozákonních proroků, účinkují děti i dospělí. »»»
»»» Moje Noc
19:2519:50 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
20:0020:40 Duchovní zastavení se sborem Amea Chorus
Rozjímání hudbou a slovem, řídí Ing. Karel Tomek »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Varhanní koncert žáků ZUŠ Třebíč z třídy Anny Kolaříkové »»»»»» Moje Noc
21:4022:00 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
22:1022:40 Varhany - královský nástroj
možnost návštěvy kůru a představení renovovaných jejkovských varhan, které byly kolaudovány v květnu 2015 »»»
»»» Moje Noc
22:5023:00 Modlitba na závěr Noci kostelů »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Tvořivé dílny pro děti (19:30 - 21:30)
tvořivý program pro děti a jejich rodiče v sakristii kostela »»»

»»» Moje Noc

Výstava - ze života jejkovské farnosti
výstava fotografií z doby dávné i nedávné »»»

Informace o kostele:

Historie kostela Proměnění Páně je spjata se vznikem jejkovského kapucínského kláštera. Kapucínský klášter na Jejkově byl založen na podnět Františka Augustina z Valdštejna (1666–1684) roku 1684. Základní kámen kláštera byl položen 3. června 1687. Protože to nebyla žádná veliká stavba, byl konvent hotov koncem roku 1690 a v lednu 1691 byl obydlen. Téměř sto let, tj. do zřízení jejkovské farnosti byl kostel konventní: sloužil zejména řeholní rodině. Tu k slavení mše svolával zvonek ze sanktusové věžičky. Mniši žijící v klášteře vypomáhali v okolí. Konventní kostel byl od kláštera oddělen v roce 1784, kdy byla zřízena Římskokatolická farnost Třebíč-Jejkov. Faru zprvu obsazovali diecézní kněží. Ke kapucínskému řádu byla fara inkorporována v roce 1803.
Jejkovský klášter byl komunisty zrušen násilně v noci z 27. na 28. dubna 1950.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23. 1. 2015):

Út
16:30
, celý rok, každý týden
St
8:00
, celý rok, každý týden, mimo školních prázdnin
Čt
7:15
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:00
, celý rok, každý týden

www.farnostbazilika.cz

GPS: 49°12'51.016"N, 15°53'8.088"E

Návaznost na dopravu:

Kudy k nám:

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Jakub Holík

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Třebíč, kostel Českobratrské církve evangelické - 0.2 km
Třebíč-Jejkov, Adventní dům - 0.3 km
Třebíč-město, kostel sv. Martina - 0.6 km
Třebíč, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice - 0.7 km
Třebíč, chrám sv. Václava a Ludmily - 0.8 km
Třebíč, Přední synagoga, CČSH - 1.0 km
Třebíč-zámek, bazilika sv. Prokopa a Panny Marie - 1.4 km
Třebíč-Týn, kaple Povýšení svatého Kříže - 1.7 km
Střítež, kostel sv. Marka - 3.4 km
Přibyslavice u Třebíče, poutní kostel Narození Panny Marie - 12.4 km