Arcidiecéze pražská

Facebook YouTube

Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference
Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví
ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské
Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR
Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické
ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské
Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve
Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické
Marek Prosner, předseda rady Církve Křesťanská společenství
PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve
Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání
Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje

Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ Praha-Kunratice
Miloš Čapek, starosta městyse Štěchovice
JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ Praha-Petrovice
Hana Navrátilová, starostka obce Líšnice
Ing. Josef Pátek, starosta města Čelákovice
Ing. Jindřich Vařeka, starosta města Příbram
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav
Ing. Petra Venturová, starostka MČ Praha-Šeberov

Partneři projektu:

 

  

       

 

 

 

 

Mediální partneři:

  

 

  

  

        

  

        

     

    

 

Zakotvený kostel:

za spoluorganizaci děkujeme

Tiskoviny 2017

 

Archiv: Noc kostelů 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Brožura 2017

Pražská brožurka s mapou přihlášených kostelů a s jejich programy. Potřebujete-li větší množství, než je maximální počet, vyjednejte si výjimku individuálně přes koordinátora.

soubor ke stažení