Diecéze litoměřická

Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

 

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

 

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

 

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, Ivo Hynl, starosta města Bohušovice nad Ohří, Ing. Martin Mach, starosta města Mšena

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři soutěže

 

 

 

 

 

 

 

Mediální partneři

 

 

 

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje a Libereckého kraje.

 

 

Tiskoviny 2017

 

Archiv: Noc kostelů 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009