Arcidiecéze pražská

Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzali

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český
Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a Rady Církve bratrské

ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské
Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání
Mgr. Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích
ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve
Mons. Ladislav Hučko, exarcha řeckokatolického exarchátu v ČR
Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů
Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve
Ing. Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne
Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické
Mgr. Evald Rucký, Th.D., předseda Jednoty bratrské
Mgr. Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické
Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a. v.

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy

Mgr. Vladimír Kořen, starosta města Říčany
Ing. Arch. Daniela Javorčeková, starostka města Buštěhrad
Ing. Josef Pátek, starosta města Čelákovice
Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice
JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ Praha-Petrovice
Ing. Jiří Štyler, starosta MČ Praha 11
Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ Praha 4
Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice
Mgr. Stanislav Vacek, starosta města Dobříš

Partneři projektu:

   

             

              

       

 

Mediální partneři:

   

   

    

   

         

       

   

              

Tiskoviny 2015

Archiv: Noc kostelů 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Brožura - Noc kostelů 2015 - Praha a Středočeský kraj

soubor ke stažení