Diecéze litoměřická

YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2014 převzali

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK,  Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., exarcha řeckokatolického Apoštolského exarchátu v ČR, Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské a předseda ERC, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve a. v. v ČR, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Milan Kern, předseda VV Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, M.A., předseda Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent ECM, Mgr. Evald Rucký, Th.D., biskup Jednoty bratrské, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské evangelické církve a.v.

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka statutárního města Liberec

Mgr. Marek Hotovec, starosta města Smržovka, Mgr. Jan Farský, starosta města Semily

 

 

 

 

 

Partneři soutěže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální partneři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Ústeckého kraje, Libereckého kraje a Středočeského kraje.

Tiskoviny 2014

 

Archiv: Noc kostelů 2013, 2012, 2011, 2010, 2009