Arcidiecéze pražská

YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2014 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK; Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., exarcha řeckokatolického Apoštolského exarchátu v ČR

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské a předseda ERC; ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve; Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické; ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské; Mgr. Evald Rucký, Th.D., biskup Jednoty bratrské; Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistů; Milan Kern, předseda VV Bratrské jednoty baptistů; Ing. Mikuláš Pavlík, M.A., předseda Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne; Martin Moldan, biskup Apoštolské církve; Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské evangelické církve a.v.; Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve a. v. v ČR

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR; Jan Hamáček, předseda PS Parlamentu ČR; Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR

MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Ing. Vladislava Hujová, starostka MČ Praha 3

Ing. Miloš Petera, starosta Města Nymburk

 

Partneři projektu:

       

 

     

    

  

 

Mediální partneři:

 

Tiskoviny 2013

 

Archiv: Noc kostelů 2012, 2011, 2010, 2009