Program Noci kostelů 25. května 2018

Koncert pěveckého a chrámového sboru VELKOBOR

»»» Moje Noc

Horažďovice, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie
• 19:30 - 20:10 hodin

Externí WWW odkaz:

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

GPS 49°19'14.9599200000075"N, 13°42'18.5029200000007"E

Návaznost na dopravu:

Vlakové spojení: Horažďovice (na trase Horažďovice Předměstí - Sušice - Klatovy)

Autobusy: Horažďovice, žel. stanice (Praha - Sušice)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Kotrbová

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

1330 – měšťan Theodorik (Děpolt) zvaný Mečíř nechává na vlastní  náklad vybudovat východně od centra města na křižovatce obchodních cest kapli Archanděla Michaela. Kaple spadala do správy minoritů, konaly se tu dvě bohoslužby týdně, později díky odkazům dárců vzniká i špitál, ten však není přímo písemně doložen.

Před 1504 – nedaleko původní kaple zakládá Půta II. Švihovský z Rýzmberka, nejvyšší zemský sudí Království Českého a držitel rozsáhlého panství (Rabí, Horažďovice, Švihov….) jednolodní           pozdně gotický kostel (rodová hrobka), spojený s klášterem františkánů.

1504 – pod nádherným náhrobním kamenem z červeného mramoru pohřben zakladatel kostela a kláštera Půta II. Švihovský z Rýzmberka

1590 – konvent minoritů zaniká, donátoři (Švihovští) se přiklánějí   k českobratrskému vyznání, kostel upraven ve stylu novoutrakvismu, okolo kostela zřízen hřbitov.

1621 – konvent a kostel opět v držení minoritů

1685 – 1706 – hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka rozšiřuje minoritský klášter

1750 – ke kostelu přistavěna dřevěná věž

1766 – obnova dřevěné věže, nové hodiny

1769 – dokončení úprav konventu

1814odchází poslední minorité, nemovitosti rozprodány soukromým majitelům k hospodářským účelům (klášter – řemeslnické dílny, koželužna, kostel – v presbytáři se hrálo divadlo, v přízemí úschovna vozů, patro sloužilo jako sýpka)

 

16. 10. 1853 – klášter kupuje nově založená kongregace Školských sester de Notre Dame za 5.500 zlatých,  9. 10. 1854 – do Horažďovic přijíždí 7 sester, 5 čekatelek a 28 chovanek

29. 10. 1854 – vysvěcení kláštera za účasti českobudějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka

22. 4. 1862 – zahájení opravy klášterního kostela - získáno sbírkou  8.364 zlatých

 

14. 9. 1862 – dokončení opravy kostela a nové zasvěcení – Nanebevzetí Panny Marie – vysvěcení za účasti J. V. Jirsíka

 

1869 – rekonstrukce krovu nad presbytářem kostela

 

Leden 1918 – z rekvizice vyjmuty historické varhany

 

14. 9. 1934 – slavnostní zahájení budování nové kostelní modernistické  věže

18. 11. 1934 – posvěcení nových varhan vyrobených firmou Hubený z Protivína

8. 4. 1935 – poprvé znějí nové zvony (Vojtěch Chanovský, Jan Nepomucký, svatý Václav a Panna Maria), dílo firmy Rudolf Perner za 24.000 korun

1. 5. 1935 – svěcení nových zvonů za účasti místního rodáka a  vyšehradského preláta Františka Vaněčka

30. 3. 1942 – rekvizice zvonů

1993opravy interiéru – sanační omítky