Program Noci kostelů 25. května 2018

Malé občerstvení

»»» Moje Noc

Pozvání na malé pohoštění v bočním prostoru kostela(vchod z Dominikánské ulice).

Brno, kostel sv. Michala
• 19:30 - 22:00 hodin

 

Další informace:

Možnost zapálit svíci se vzpomínkou na zemřelé
Oblíbené je zapalování malých „obětních svící“, které návštěvníci spojují se vzpomínkou na svoje blízké zemřelé.

Možnost ztišení v kapli před gotickou Pietou

Tváře místní církve
Seznámíte se se zajímavými osobnostmi, kteří působili okolo našeho kostela: Jakub Antonín Zemek, Metoděj Habáň, jejichž osudy však často zůstávají skryty veřejnosti. Na vytištěných výstavních panelech uvidíte dobové dokumenty.

Seznámíte se se zajímavými osobnostmi, kteří působili okolo našeho kostela: Jakub Antonín Zemek, Metoděj Habáň, jejichž osudy však často zůstávají skryty veřejnosti. Na vytištěných výstavních panelech uvidíte dobové dokumenty, texty z farních kronik a dostupných materiálů, ale také dochované dobové fotografie.

Setkání mezi obrazy v Angeliku
Během celého večera nabízí Angelikum (galerie při kostele sv. Michala) setkání mezi obrazy. Jedná se i o další výtvarná díla: sochy, plastiky, tisky výtvarných umělců jihomoravského regionu.

 

Informace o kostele:

GPS Loc: 49°11'37.16″N, 16°36'25.30″E

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí);

tramvaj 4, 9 (Náměstí Svobody);

tramvaj 3, 5, 6, 9, 11, 12 (Česká)

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže na rozdíl od ostatních kostelů směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

V levé oratoři kostela, která je přístupná bočním vchodem z Dominikánské ulice, jsou v současné době výstavní prostory Brněnského angelika s expozicí obrazů a plastik současných umělců.

Zajištění programu a propagace Noci kostelů 2019 u sv. Michala v Brně se uskutečňuje za finanční podpory Jihomoravského kraje z dotačního programu Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2019.

Logo