Program Noci kostelů 25. května 2018

Cappella Polyphonica Salesiana - smíšený pěvecký sbor

»»» Moje Noc

Zazní skladby české i světové hudby včetně černošských spirituálů.

Brno, kostel sv. Michala
• 20:30 - 20:55 hodin

1.     Thomaso Lodovico da Vittoria                       Duo Seraphim

2.     Peter Philips                                               O Beatum et sacrosanctum diem

3.     Wiliam Byrd                                                Ave verum Corpus

4.     Iacobus Gallus  Handl                                  Quia vidisime Thoma

5.     Orazio Vecchi                                            Gloria in excelsis Deo

6.     P.K. Diňov                                                  Dostojno jesť

7.     Sergej Vasiljevič Rachmaninov                     Bogorodice děvo, radujsja

8.     Jakov Čmeljov                                            Malé slavosloví

9.     Černošské spirituály - Arr. by Artur S. Loam Deep river                                                                                                    

10.   William L. Dawson                                      Ain-a That Good News                                

 

Další informace:

Možnost zapálit svíci se vzpomínkou na zemřelé
Oblíbené je zapalování malých „obětních svící“, které návštěvníci spojují se vzpomínkou na svoje blízké zemřelé.

Možnost ztišení v kapli před gotickou Pietou

Tváře místní církve
Seznámíte se se zajímavými osobnostmi, kteří působili okolo našeho kostela: Jakub Antonín Zemek, Metoděj Habáň, jejichž osudy však často zůstávají skryty veřejnosti. Na vytištěných výstavních panelech uvidíte dobové dokumenty.

Seznámíte se se zajímavými osobnostmi, kteří působili okolo našeho kostela: Jakub Antonín Zemek, Metoděj Habáň, jejichž osudy však často zůstávají skryty veřejnosti. Na vytištěných výstavních panelech uvidíte dobové dokumenty, texty z farních kronik a dostupných materiálů, ale také dochované dobové fotografie.

Setkání mezi obrazy v Angeliku
Během celého večera nabízí Angelikum (galerie při kostele sv. Michala) setkání mezi obrazy. Jedná se i o další výtvarná díla: sochy, plastiky, tisky výtvarných umělců jihomoravského regionu.

 

Informace o kostele:

GPS Loc: 49°11'37.16″N, 16°36'25.30″E

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí);

tramvaj 4, 9 (Náměstí Svobody);

tramvaj 3, 5, 6, 9, 11, 12 (Česká)

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže na rozdíl od ostatních kostelů směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

V levé oratoři kostela, která je přístupná bočním vchodem z Dominikánské ulice, jsou v současné době výstavní prostory Brněnského angelika s expozicí obrazů a plastik současných umělců.

Zajištění programu a propagace Noci kostelů 2019 u sv. Michala v Brně se uskutečňuje za finanční podpory Jihomoravského kraje z dotačního programu Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2019.

Logo