Omlouváme se za výpadek webu www.nockostelu.cz způsobený značným zatížením serveru.

Zobrazujeme provizorní webové stránky.

Program Noci kostelů 25. května 2018

Výtvarná dílnička pro děti

»»» Moje Noc

Děti tvoří pod vedením paní Evy Szyroké

Dětmarovice, kostel sv. Máří Magdalény
• 16:00 - 19:00 hodin

 

Další informace:

Občerstvení
Farní hospodyňky se představují :)

K dispozici budou grilované klobásky, nealko, káva, čaj, koláče a další dobroty našich hospodyněk.

Výstava dětských prací
Děti představí své práce na téma: Naši známí světci

Ikona jako způsob modlitby
výstava a ukázka psaní ikon Lektor: Martin Damian

Proč se ikona PÍŠE a ne KRESLÍ? Jaký materiál se k tomu používá? Jaký je postup při psaní ikony? A čím se ikona zásadně liší od běžných obrazů? Nevíte? Tak přijeďte a dozvíte se!

Výstup na věž kostela až ke zvonům
Co ukrývá půda kostela? A kolik vlastně zvonů je ve věži? Proč ale zvoní jen některé z nich?

Výstava historických farních praporů a korouhví
Korouhve, užívané nejčastěji při poutích, bývaly kdysi během roku umístěny v kostele, zasazené v otvorech v lavicích. Měly vyšívaný nebo malovaný prapor zavěšený na příčném ráhnu, spodní okraj byl často trojcípý a zdobený. Uvidíte jich v kostele 6.

Fotografie z historie kostela a života farnosti

Překvapení Noci kostelů
seznamte se s výzdobou středověkých rukopisných knih

 

Informace o kostele:

WWW: www.farnostdetmarovice.cz

GPS 49°53'38.893"N, 18°27'43.305"E

Návaznost na dopravu:

Autobusová zastávka Dětmarovice, Obecní úřad

 

 

                Římskokatolický farní kostel sv. Maří Magdalény, postavený v letech 1869-1870 v neorenesančním stylu, je dominantou obce. Jednolodní kostel byl postaven na místě původního dřevěného kostelíku.

Strop kostela je vyzdoben malbami z roku 1958 znázorňujícími výjevy z bible od známého akademického malíře Josefa Drhy.

  V interiéru jsou umístěny i některé sochy z původního dřevěného kostela, z nichž dvě dřevořezby, jež jsou dílem regionálního umělce z konce 18. století, byly v roce 1984 zapsány do státního seznamu kulturních památek.