Program Noci kostelů 25. května 2018

Výtvarná dílnička pro děti

»»» Moje Noc

Děti tvoří pod vedením paní Evy Szyroké

Dětmarovice, kostel sv. Máří Magdalény
• 16:00 - 19:00 hodin

 

Další informace:

Občerstvení
Farní hospodyňky se představují :)

K dispozici budou grilované klobásky, nealko, káva, čaj, koláče a další dobroty našich hospodyněk.

Výstava dětských prací
Děti představí své práce na téma: Naši známí světci

Ikona jako způsob modlitby
výstava a ukázka psaní ikon Lektor: Martin Damian

Proč se ikona PÍŠE a ne KRESLÍ? Jaký materiál se k tomu používá? Jaký je postup při psaní ikony? A čím se ikona zásadně liší od běžných obrazů? Nevíte? Tak přijeďte a dozvíte se!

Výstup na věž kostela až ke zvonům
Co ukrývá půda kostela? A kolik vlastně zvonů je ve věži? Proč ale zvoní jen některé z nich?

Výstava historických farních praporů a korouhví
Korouhve, užívané nejčastěji při poutích, bývaly kdysi během roku umístěny v kostele, zasazené v otvorech v lavicích. Měly vyšívaný nebo malovaný prapor zavěšený na příčném ráhnu, spodní okraj byl často trojcípý a zdobený. Uvidíte jich v kostele 6.

Fotografie z historie kostela a života farnosti

Překvapení Noci kostelů
seznamte se s výzdobou středověkých rukopisných knih

 

Informace o kostele:

WWW: www.farnostdetmarovice.cz

GPS 49°53'38.893"N, 18°27'43.305"E

Návaznost na dopravu:

Autobusová zastávka Dětmarovice, Obecní úřad

 

 

                Římskokatolický farní kostel sv. Maří Magdalény, postavený v letech 1869-1870 v neorenesančním stylu, je dominantou obce. Jednolodní kostel byl postaven na místě původního dřevěného kostelíku.

Strop kostela je vyzdoben malbami z roku 1958 znázorňujícími výjevy z bible od známého akademického malíře Josefa Drhy.

  V interiéru jsou umístěny i některé sochy z původního dřevěného kostela, z nichž dvě dřevořezby, jež jsou dílem regionálního umělce z konce 18. století, byly v roce 1984 zapsány do státního seznamu kulturních památek.