Program Noci kostelů 25. května 2018

Mše svatá pro děti

»»» Moje Noc

Troubky, kostel sv. Markéty
• 18:00 - 18:45 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: www.farnosttroubky.cz

GPS 49°25'55.805"N, 17°20'55.751"E

Bezbariérový přístup.

Kostel pochází z roku 1872, kdy byl konsekrován Bedřichem kardinálem Fürstenberkem. Byl postaven na místě malého původního kostela z 13 století. Současná podoba chrámu prochází postupnými změnami díky současné generální opravě střechy, věží a pláště kostela probíhající od r. 2016. Velkými změnami také prošel interiér chrámu po ničivých povodních roku 1997. Byl upraven presbytář, vystavěno nové retabulum, na než byl zavěšen původní oltářní obraz sv. Markéty namalovaný ve Vídni roku 1872. Do retalula bylo vsazeno nové tabernákulum tvarem připomínající dveře k arše Noemově. Retabulum je mezi dvěma okny presbytáře, na nichž jsou moderní vitráže znázorňující ničivý vodní živel vztahující se k ničivým povodním, jichž se obec stala symbolem. Pravá vitráž symbolizuje Noemovu archu, levá Kristovu lodičku na rozbouřeném moři.  Do presbytáře byl pořízen mramorový oltář, který konsekroval arcibiskup Graubner roku  2013 a vložil do něj ostatky svaté Markéty z původního oltáře a ostatky blahoslavených pražských mučedníků. K oltáři byl pořízen nový mramorový ambon a křtitelnice. Také byly pořízeny nové boční oltáře, podstavce pod sochy v celém kostele a nové lavice. Varhany pocházejí roku 1872, které nedávno také prošly generální opravou.