Program Noci kostelů 25. května 2018

Mše svatá

»»» Moje Noc

Zahájení Noci kostelů

Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně
• 18:00 - 18:45 hodin

 

Další informace:

Tvořivé dílny pro děti (19:30 - 21:30)
tvořivý program pro děti a jejich rodiče v sakristii kostela

Výstava - ze života jejkovské farnosti
výstava fotografií z doby dávné i nedávné

 

Informace o kostele:

WWW: www.farnostbazilika.cz

GPS 49°12'51.016"N, 15°53'8.088"E

Návaznost na dopravu:

Kudy k nám:

Historie kostela Proměnění Páně je spjata se vznikem jejkovského kapucínského kláštera. Kapucínský klášter na Jejkově byl založen na podnět Františka Augustina z Valdštejna (1666–1684) roku 1684. Základní kámen kláštera byl položen 3. června 1687. Protože to nebyla žádná veliká stavba, byl konvent hotov koncem roku 1690 a v lednu 1691 byl obydlen. Téměř sto let, tj. do zřízení jejkovské farnosti byl kostel konventní: sloužil zejména řeholní rodině. Tu k slavení mše svolával zvonek ze sanktusové věžičky. Mniši žijící v klášteře vypomáhali v okolí. Konventní kostel byl od kláštera oddělen v roce 1784, kdy byla zřízena Římskokatolická farnost Třebíč-Jejkov. Faru zprvu obsazovali diecézní kněží. Ke kapucínskému řádu byla fara inkorporována v roce 1803.
Jejkovský klášter byl komunisty zrušen násilně v noci z 27. na 28. dubna 1950.