Program Noci kostelů 25. května 2018

Mše sv.

»»» Moje Noc

Mše sv. s varhanním doprovodem.

Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Vojtěcha
• 19:00 - 19:55 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: farnostsvvojtech.websnadno.cz

GPS 50°4'43.190"N, 14°24'54.889"E

Návaznost na dopravu:

tram 6, 9, 17, 18, 22 - zastávka Národní divadlo

tram 14 - zastávka Myslíkova 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Benedikt Hudema

Původně románský kostel ze 13. století sv. Vojtěcha, s přilehlou farou a zvonici, je vzpomínkou, malebnou ukázkou dávné novomětské zástavby. Je starší než Nové Město, první písemná zmínka existuje roku 1318 a byl nejspíše od počátku farním kostelem osady, zvané Podzderazí, v níž sídlili převážně jircháři. První kostel byl menší než dnes. Krátce po založení Nového Města byla přistavěna dnešní hlavní loď. Fara u kostela  se zmiňuje v r. 1367, hřbitov v r. 1385 a farní škola v r. 1413. V druhé polovině 17. století byl kostel s farou barokně upraven a do dnešní doby se v kostele zachovaly barokní oltáře P. Marie Bolestné a v kapli sv. Kříže. V presbytáři je hlavní oltář z roku 1875, jehož obrazy se svatovojtěšskou tematikou namaloval Petr Maixner. 

Kromě staleté tradice víry, vyznávané na tomto místě, je kostelu a faře sv. Vojtěcha vlastní také tradice hudební. V letech 1861 až 1874, jako  regenschori působil Josef Foerster. Od sv. Vojtěcha odešel pak do svatovítské katedrály a jeho funkci u sv. Vojtěcha převzal jeho syn Josef Bohuslav. V letech 1874 až 1876 také zde působil jako varhaník, tehdy ještě neznámý Antonín Dvořák.