Program Noci kostelů 25. května 2018

ŠANSONIKA - koncert nejen folkové skupiny

»»» Moje Noc

Koncert folkové hudební skupiny z Orlové s občasnými výlety do okolních žánrů, např. šanson, jazz, blues, rock, world music...

Nový Jičín, sborový dům ČCE
• 20:00 - 21:00 hodin

Externí WWW odkaz: www.bandzone.cz/sansonika

 

Další informace:

Posezení na zahradě
Soutěže a hry pro děti, ping-pong, výstava obrázků, grilování...

Kreativní dílna pro děti a dospělé

Výstava fotografií

 

Informace o kostele:

WWW: www.novy-jicin.evangnet.cz

GPS 49°35'26.905"N, 18°0'41.606"E

Návaznost na dopravu:

Adresa: Farní sbor ČCE, Janáčkovy sady 184/1, 741 01 Nový Jičín

Bezbariérový přístup.

O vznik modlitebny se zasloužil výbor tehdejší Německo-české kazatelské stanice, založené v březnu 1900 staršovstvem Hodslavického sboru. Ten se již od počátku staral o zajištění větší místnosti nebo staršího domu jako fary a modlitebny, neboť shromáždění probíhala v bytě mladého teologa, vikáře F. Wehrenfenniga v tehdejší Laudonově ulici číslo 8 (dnes 28. října). Započalo se tedy se sbírkami po rodinách i okolních českých i německých sborech. Po nashromáždění dostatečného množství financí byl zakoupen pozemek, vypracován projekt a v r. 1907 započala stavební činnost. 5. července 1908 byla modlitebna otevřena za veliké účasti věřících obou národností. Tím vznikl samostatný farní sbor Evangeliské cíkve a.v. Pro členy německé i české národnosti v Novém Jičíně.