Program Noci kostelů 25. května 2018

Přednáška a přestavení organizace Food Not Bombs

»»» Moje Noc

FNB se snaží využít potraviny, které jsou „díky“ nesmyslným předpisům neprodejné. Jedná se většinou o jídlo vždy zdravotně nezávadné. Snaží se dohodnout s majiteli na bezplatném získávání těchto neprodejných surovin pro vaření hladovým.

Frýdek-Místek, kostel sv. Jana a Pavla v Místku
• 21:00 - 21:30 hodin

Po celou dobru noci kostelů bude před kostelem vařit a nabízet zdarma organizace Food Not Bombs, se kterou bude naše farnost spolupracovat

Externí WWW odkaz: https://food-not-bombs.cz/

 

Další informace:

Výstava - Ze života naší farnosti - Ivana Bužková
Výstava - Ze života naší farnosti - Ivana Bužková

Výstava - Ze života naší farnosti - Ivana Bužková

Ing. Ivana Bužková - fa Fajné Fotky - naše farnice, která je členkou Člověk a víra, vystavuje fotky, které zachycují krásný život naší farnosti.

 

Informace o kostele:

WWW: www.farnostmistek.cz

GPS 49°40'22.67″N, 18°20'23.90″E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Kohutová

Základní kámen tohoto kostela byl položen 21.4.1763. Byl vybudován v pozdně barokním slohu na půdorysu kříže z popudu tehdejšího děkana a místeckého faráře P. Františka Josefa Čejky v letech 1763 - 69.
Kostel tvoří hlavní chrámová loď, sakristie a kaple sv. Inocence. Vně i uvnitř kostela je bohatá výzdoba. Až na některé výjimky, celá vnitřní výbava pochází z doby druhé poloviny 18. století. Pozoruhodnou je také jedinečná monumentální rokoková zdobená paprsková monstrance z roku 1775 od olomouckého zlatníka Jana Šimona Forstnera.