Program Noci kostelů 25. května 2018

Prohlídka kostela Sv. Martina pro školy

»»» Moje Noc

S výkladem vedeným panem farářem

Rosice u Brna, kostel sv. Martina
• 08:00 - 12:00 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: http://rosice.farnost.cz

GPS 49°10'52.716"N, 16°23'14.172"E

Návaznost na dopravu:

http://www.kic.rosice.cz/cs/sluzby/doprava

Bezbariérový přístup.

Původně románský kostel pochází pravděpodobně z 12. století, počátkem 13. století již stál. Jednalo se o jednolodní kamennou stavbu s presbytářem a na západní straně s dodnes dochovanou věží. Původní vchod byl z jižní strany. Chrám byl goticky upraven a rozšířen o gotickou severní kapli, v období renesance byl rozšířen o jižní kapli. Barokní úpravy přinesly změnu přístupu do kostela ze západní strany přes věž a výměnu oken. V 18.století dostaly vnitřní prostory kostela nynější podobu – hlavní a boční oltáře, kazatelnu a ostatní výzdobu. V chrámu se nachází hrobky rodinných členů majitelů Rosického panství - rodin Hausperských z Fanálu a Ugarte. V bočních kaplích jsou oltáře zasvěcené Panně Marii a u vchodu do kostela jsou umístěny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána.

Kolem kostela se rozkládal hřbitov, jehož zbytky připomíná někdejší dětský hřbitov se sochou sv. Jana Nepomuckého.

http://www.kic.rosice.cz/cs/turistika-a-pamatky/farni-kostel-svateho-martina