Program Noci kostelů 25. května 2018

Spolu s přáteli

»»» Moje Noc

Recitál pana Martina Husáka doprovázený zpěvem a mluveným slovem Výstava prací studentů UJEP Ústí nad Labem - vizualizace návrhů na rekonstrukci vnitřních prostor kostela Prohlídka muzea s doprovodným slovem

Petrovice, kostel sv. Mikuláše
• 18:00 - 20:30 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

GPS Loc: 50°47'22.943"N, 13°58'28.606"E

Návaznost na dopravu:

 

 

 

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ing.Jana Jirásková

Kostel bude otevřen od  17.00 do 23.00

 

V roce 1793 byl na vyvýšenině ve středu obce postaven nový barokní kostel, zasvěcený sv.Mikuláši. Hlavní kamenný oltář měl po stranách dva sloupy, mezi kterými se nacházely sochy sv.Petra a sv.Pavla.Střed vyplňoval obraz sv.Mikuláše, nad ním byla nástavba s obrazem Nejsvětější Trojice s latinským nápisem a zcela nahoře byly umístěny sochy sv.Barbory a sv.Kateřiny.Klasicistní křtitelnice pocházela z 18.století, kazatelna byla v roce 1894 vyměněna.Střechu kryl šindel, na patce byl devět stop vysoký kamenný kříž. Kostelní věž s cibulovitou střechou byla k štítové stěně přistavěna v roce 1904.
Během napoleonských válek sloužil kostel jako skladiště a lazaret a veškerý jeho inventář byl rozkraden nebo zničen. Na poválečné obnově kostela se podílela široká veřejnost ,včetně       obyvatel okolních vesnic.

V roce 1963 byl kostel sv.Mikuláše prohlášen kulturní památkou. Ve večerních hodinách 11.července 1988 se propadla střecha a kostel přestal sloužit svému účelu.
O roku 2007 slouží objekt ke kulturním, společenským i duchovním účelům.
V roce 2012 byly zrekonstruovány 4 okenní vitráže a zhotovena vitráž sv.Mikuláše do oltářního nástavce. Nedílnou součástí této vitráže je relikvie, která byly získána z italského Bari, kde se v bazilice sv.Mikuláše nalézají světcovy ostatky.

V rámci oslav 220.výročí vysvěcení kostela sv.Mikuláše  a 200. výročí bitvy u Chlumce, bylo v sakristii a oratoři kostela otevřeno Petrovické museum.                                

V roce 2015 jsme získali peněžní prostředky na realizaci vizionářského a revolučního zastřešení, které nemá v severočeském krušnohoří obdoby. 

Hřeben střechy je z prosklených tabulí, které umožňují úžasný pohled na noční oblohu.