Program Noci kostelů 25. května 2018

Ukázka bohoslužebných předmětů

»»» Moje Noc

Akolyté a ministranti vás seznámí s předměty a oděvy, které se používají při bohoslužbách.

Moravská Nová Ves, kostel sv. Jakuba Staršího
• 00:00 - 00:00 hodin

 

Informace o kostele:

WWW: www.farnostmnves.cz

GPS Loc: 48°48'5.797"N, 17°0'54.606"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Rostislav Silný

Moravská Nová Ves byla založena okolo roku 1265 klášterem cisterciáků z nedalekého Velehradu. Cisterciáci zde nechali postavit kostel sv. Jakuba Staršího a faru. Původní gotický kostel byl roku 1770 celý zbourán a ponechána pouze věž. Na stejném místě byl letech 1771 – 1773 postaven nový kostel. Věž byla zvýšena o zvonové patro. Výstavba se však protahovala a tak k vysvěcení kostela došlo až v roce 1807. Zasvěcený byl stejně jako kostel původní sv. Jakubu Staršímu. Ještě před vysvěcením byl kostel roku 1790 vykraden a uloupena byla část liturgických předmětů pocházejících ještě z původního kostela. Ve druhé polovině 19. století prošel kostel rozsáhlými opravami, včetně soch sv. Floriána a sv. Václava před vstupem do kostelního areálu. 

Kostel je jednolodní stavba v ose sever – jih, s půlkruhově zakončeným kněžištěm. Na východní straně kostela ke kostelu přiléhá čtyřboká sakristie. V úrovni vstupního průčelí na jižní straně kostela stojí hranolovitá věž. Kněžiště i kostelní loď jsou zaklenuty valeně se sníženými čely. V jižní části lodi je hudební kruchta, jejíž parapet nese pilířovité arkády. V oltáři je zasazen obraz sv. Jakuba Staršího. Vybavení kostela je původní, pocházející z doby jeho druhé výstavby. I kazatelna se schodištěm je stejného stáří. Hlavní oltář i dva boční a kazatelna byly v letech 1801 – 1805 pokryty umělým mramorem. Ve 20. letech 19. st. byly varhany, které pocházely ještě z původního kostela, nahrazeny varhanami novými.