Program Noci kostelů 25. května 2018

Prohlídka kostela a kláštera s průvodcem

»»» Moje Noc

Prohlídka kostela a sakristie; prohlídka kláštera a klášterní zahrady.

Olomouc, dominikánský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
• 19:10 - 19:55 hodin

Po prohlídce kostela, kaplí i křížové chodby si 1. skupina bude moci v sakristii prohlédnout i liturgické nádoby a oblečení.

 

 

 

 

2. skupina mezitím při prohlídce kláštera nahlédne i do klášterní kaple, kde se bratři modlí v zimě a kde jsou přijímáni noví bratři do noviciátu.

 

 

 Navštíví přednáškový sál a nakoukne i do knihovny.

 

 

 

 

Podívá se také do klášterní jídelny - refektáře.

 

 

 

 

 

 

A neopomine navštívit ani klášterní zahradu.

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: http://olomouc.op.cz/

GPS 49°35'47.42″ N, 17°15'1.28″ E

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v centru Olomouce nedaleko od tramvajové zastávky "U sv. Mořice".

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Antonín Krasucki OP

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci je pozdně gotický trojlodní klášterní kostel. Ke střední lodi přiléhá dlouhý presbytář mnišského chóru, jehož středem je obětní stůl a svatostánek. Součástí kostela jsou dvě přistavené barokní kaple Panny Marie Ustavičné pomoci a Panny Marie Růžencové.

Pozoruhodnou památkou pozdně gotického nástěnného malířství jsou zejména kresba "Obléhání Bělehradu" v presbytáři a fragmenty nástěnných maleb v kostelní lodi. Pozoruhodná je také osmiboká jehlancová střecha. Kostel je součástí původně františkánského, nyní dominikánského kláštera.

K návštěvě kostela, kláštera i přilehlé zahrady Vás srdečně zvou bratři dominikáni.