Program Noci kostelů 25. května 2018

Výstava historických fotografií

»»» Moje Noc

Dubnice, kostel Narození Panny Marie
• 16:00 - 18:00 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

GPS 50°43'34.717"N, 14°48'25.927"E

Návaznost na dopravu:

S ohledem na čas konání Noci kostelů je nejlepší zvolit vlastní automobil.

 

Původem raně barokní kostel Narození Panny Marie, nejvýznamnější architektonická památka v obci a její duchovní a kulturně-historická dominanta, je zděnou jednolodní stavbou, jíž dominuje na západě hranolová věž ukončená cibulovou střechou. Kostel je tvořen obdélnou lodí, k níž na východě přiléhá odsazený presbytář s trojbokým závěrem. Loď i presbytář kryjí sedlové střechy, na východní straně zvalbené. K presbytáři na severu i jihu přiléhají patrové přístavby s valbovými střechami. Kostel je obklopen hřbitovem, na nějž se vstupuje trojicí kamenných pilířových bran.