Program Noci kostelů 25. května 2018

Výklad ke Křížovým cestám - Bc. Ondřej Holý

»»» Moje Noc

recitace zamyšlení k jednotlivým zastavením studenky gymnázia Jiřího Ortena; historie Křížových cest, jak vznikla a co představují jednotlivá zastavení. Křížová cesta z počátku 20. století a Křížová cesta ak. mal. Jitky Jelínkové

Kutná Hora, kostel Panny Marie na Náměti
• 18:00 - 19:00 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: www.khfarnost.cz

GPS 49°57'0.397"N, 15°16'23.134"E

Návaznost na dopravu:

MHD - zastávka autobusu U divadla, 100 m
www.jizdnirady.cz

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Monika Trdličková

Kostel Panny Marie Na Náměti, zvaný také Matky Boží a dříve rovněž Dolní kostel, byl založen pravděpodobně na místě starší hornické kaple před rokem 1357 a stál tehdy ještě mimo městské opevnění. Stavba byla nejprve financována z výtěžku prodeje stříbrné rudy, která spadla při obchodování na zdejším rudném trhu z lavic na zem a byla „nametena“ (odtud „Náměť“) na hromadu a prodána. Později přispívaly doly Flašary, Rousy a Zahrady ze své těžby. Průběh stavby není bohužel znám. První zpráva o využívání chrámu pochází z roku 1407. V pozdějším období byl kostel poničen několikrát požáry (1554, 1751, 1770 a 1823). Pozdně gotická obnova chrámu proběhla v 80. letech 15. století, vedl ji představený cechu kutnohorských kameníků mistr Blažej. Roku 1490 dokončila Rejskova huť dostavbu a opravu věže. V letech 1509-1512 opatřil mistr Blažek chrámové trojlodí síťovou klenbou. Později zde pracovali i kameníci svatobarborské huti, tentokrát již vyškolení Benediktem Rejtem (Riedem). Kolem roku 1730 byla vestavěna západní barokní kruchta a v letech 1886-1887 byl kostel novogoticky obnoven. Tehdy byl vytvořen nový portál věže, doplněna arkatura pod hlavní římsou a vzniklo i nové vnější schodiště. Další rekonstrukce se uskutečnila v letech 1954-1958, poslední právě dlouhodobě probíhá.


Okolo kostela se v současnosti rozkládá park, původně zde ale byl hřbitov, který dlouho sloužil jako hlavní městské pohřebiště. Pohřbívat se zde přestalo koncem 19. století, vlastní bývalý hřbitov byl pak zrušen roku 1961 v rámci „Akce Z“. V pravém východním rohu stávala barokní kostnice