Program Noci kostelů 25. května 2018

Opravený farní sál a jeho obrazy

»»» Moje Noc

V roce 2016 - 2017 proběhla oprava farního sálu. Můžete se podívat tam, kam se nemůžete podívat každý den. Sraz před farou v 19:30.

Třebíč-město, kostel sv. Martina
• 19:30 - 19:50 hodin

 

Další informace:

Prohlídka věže a pohled z věže - opět zdarma
Nejsou to sice schody do nebes, ale ten pohled stojí zato.

Místnost pod věži - razítka, programy, informace
Možnost zakoupit si Certifikáty píšťal, puzzle betléma, třebíčského kostela, Svatomartinské oplatky.

Pozvánka na kurz Alfa
Cesta za Bohem je stále otevřena všem. Udělej první krok! Co se skrývá pod kurzem Alfa?

Farní kavárna - klubovna Spomal na faře
V klubovně Spomal na faře. Vchod přes garáž u fary. Přijďte se občerstvit, ohřát, odpočinout.

Charita - Láska ve službě lidem
Prezentace činnosti Charity s možností informovat se o jejích službách - to je nikdy nekončící služba lásky potřebným.

Liturgické předměty a svátosti
V kostele se nachází mnoho známých i neznámých předmětů v sakristii, u sakristie a na jiných místech kostela.

Citáty pro malé i velké - z Bible i od jiných autorů
Dobré drobné slovo dá více světla, než dlouhé mudrování - připravili Katolický skaut a Modlitby matek v Třebíči.

Na lodi do Guinessovy knihy rekokrdů
Slož loď a uvidíš a podpoříš další z nápadů na posílení společenství.

 

Informace o kostele:

WWW: http://www.trebicmartin.cz/

GPS Loc: 49°12'53.48"N, 15°52'46.431"E

Návaznost na dopravu:

Na železniční trase Brno - Okříšky - Jihlava - České Budějovice. Zastávka Třebíč.

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Iva Provazníková

V roce 1101 povolala údělná knížata z rodu Přemyslovců brněnský Oldřich a znojemský Litolt benediktinské mnichy, aby na ostrohu nad řekou Jihlavkou zřídili klášter, který bohatě obdarovali pozemky. Péčí prvních opatů se rozrůstala osada pod klášterem u brodu. Během 13.století osada přechází na pravý břeh Jihlavky a nejstarší pergamenová listina z r.1277 dokazuje, že už tehdy byla Třebíč městem. Založení kostela sv.Martina je kladeno do doby brzy po polovině 13.století a presbytář byl vystavěn stejnou stavební hutí, která stavěla baziliku, dokončenou v roce 1260. Je pokládán za původní kostelík na hradbách.Věž jako součást hradebního opevnění byla postavena po roce 1335. Během 14.století se duchovní správa odpoutává od benediktinského kláštera a sv. Martin se stává farním kostelem. V letech 1423 – 1435 ovládli město husité, 1435 je obsadil Albrecht Rakouský, ale následkem husitské revoluce zde zakotvil protestantský utrakvismus. V 50.letech 15.století je Třebíč příznivě nakloněna Jiřímu z Poděbrad, roku 1468 dobyta Matyášem Korvínem. Roku 1502 nechal nový majitel Třebíče Vilém z Prenštejna opravit střelbou porušené krovy a klenby kostela a z této doby pochází tzv.“pernštejnské dveře“ u sakristie. K zastropení vypálené klenby bylo pravděpodobně použito dřevěného trámového stropu, který je zmiňován v roce 1662. Roku 1528 se stává majitelem Třebíče nekatolík Jan Jetřich z Boskovic, roku 1557 Smil Osovský z Doubravice, který si v roce 1589 bere za ženu Kateřinu z Valdštejna, která po jeho smrti v roce 1613 byla 15 let majitelkou panství, i když se po roce vdala za Karla z Žerotína. Roku 1628 v době rekatolizace postupuje panství svému katolickému bratru Adamu z Valdštejna a ten povolává do farního kostela opět katolické kněze. Prvním se stal farář Bureš, který dal roku 1641 opravit varhany, 1643 zřídil boční oltář sv.Václava a 1644 oltář Zvěstování Panny Marie. V roce 1644 začal stavět faru, hloubit kryptu pod kostelem a 1645 postavil kapli sv.Kříže na Strážné hoře V roce 1707 začaly největší stavební úpravy zvětšením boční kaple sv. Anny. Pak stavební úpravy pokračovaly až v roce 1715 zvětšením protilehlé kaple sv.Josefa, 1716 byl stržen dřevěný kůr, rozšířeny boční lodě a nad nimi zbudovány galerie, chrám propojen s věží a zastropen valenou cihelnou klenbou. Z roku 1717 pochází kazatelna od Pagona a v roce 1718 byl postaven zděný kůr, sakristie prodloužena obestavěním presbytáře a její střecha maskována balustrádou. Starý kůr, přiléhající k sakristii přeměněn na galerii pro městské zastupitelstvo, z protějšího upravena panská oratoř. Další úpravy chrámu pochází až z roku 1905, kdy pod vedením profesora Welzla byla dřevěná okna nahrazena zvětšenými kovovými barevnými okny, do kleneb bočních kaplí proraženy světlíky a kopule završeny lucernami z měděného plechu. Do zdí zapuštěno el.vedení a štukové ozdoby a šambrány provedeny dle návrhu profesora. V presbytáři osazeny chórové lavice – kopie původních.

www.volny.cz/trebicmartin