Program Noci kostelů 25. května 2018

Prohlídka kůru s výkladem a ukázkami hry na varhany

»»» Moje Noc

Zasvěcený výklad ředitele kůru včetně ukázek hry na varhany. Omezený počet účastníků. Sraz před kostelem.

Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
• 22:00 - 22:30 hodin

Pohled do chrámové lodi shora, historické dřevěné barokní skříně varhan, náslech zvuku a pohled na ovládání kvalitního koncertního nástroje odborníkem na slovo vzatým jsou lákadla nejen pro milovníka hudby, ale i pro zájemce o fyziku zvuku či přítele historie.

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: http://www.zabrdovice.cz

GPS 49°12'09.49"N, 16°37'46.30"E

Návaznost na dopravu:

Tramvají č. 2 z Hlavního nádraží směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (5min). Tramvají č. 3 z České (Joštovy) směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (10min).

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Aleš Onderek

Původně malý románský kostel v Zábrdovicích, založený jako součást premonstrátského kláštera na začátku 13. století, byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Po vpádu Švédů byl kostel zničen a vystavěn kostel nový, na základě projektu vídeňského architekta Giovanniho Pietra Tencally.  Na realizaci výzdoby interiéru se podíleli přední umělci své doby. Z malířů je to v první řadě přední vídeňský umělec pracující na Moravě Franz Anton Maulbertsch – autor obrazu Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři v presbytáři. Josef Winterhalder ml., žák Maulbertsche, je autorem freskové výzdoby chrámu kde vytvořil monumentální figurální scény na klenbě presbytáře a lodi. Osmnácté století znamenalo pro klášter velký rozkvět. Za reformy Josefa II. došlo ke zrušení kláštera a byla zde zřízena vojenská nemocnice, která dosud tomuto účelu slouží. Konventní chrám se stal kostelem farním a dnes patří mezi nejhodnotnější raně barokní chrámové stavby v Brně.

 Více o kostele najdete na stránkách farnosti.