Program Noci kostelů 25. května 2018

Prohlídka kostela s výkladem

»»» Moje Noc

Stručný komentář k historickým částem kostela.

Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
• 21:30 - 22:00 hodin

Prohlídky se budou opakovat několikrát v průběhu večera, o jejich začátcích budou návštěvníci informováni návěštím s hodinami uvnitř u vchodu do kostela.

Externí WWW odkaz: Více o kostele

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: www.zabrdovice.cz

GPS 49°12'09.49"N, 16°37'46.30"E

Návaznost na dopravu:

Tramvají č. 2 z Hlavního nádraží směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (5min). Tramvají č. 3 z České (Joštovy) směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (10min).

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Aleš Onderek

Původně malý románský kostel v Zábrdovicích, založený jako součást premonstrátského kláštera na začátku 13. století, byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Po vpádu Švédů byl kostel zničen a vystavěn kostel nový, na základě projektu vídeňského architekta Giovanniho Pietra Tencally.  Na realizaci výzdoby interiéru se podíleli přední umělci své doby. Z malířů je to v první řadě přední vídeňský umělec pracující na Moravě Franz Anton Maulbertsch – autor obrazu Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři v presbytáři. Josef Winterhalder ml., žák Maulbertsche, je autorem freskové výzdoby chrámu kde vytvořil monumentální figurální scény na klenbě presbytáře a lodi. Osmnácté století znamenalo pro klášter velký rozkvět. Za reformy Josefa II. došlo ke zrušení kláštera a byla zde zřízena vojenská nemocnice, která dosud tomuto účelu slouží. Konventní chrám se stal kostelem farním a dnes patří mezi nejhodnotnější raně barokní chrámové stavby v Brně.

 Více o kostele najdete na stránkách farnosti.