Program Noci kostelů 25. května 2018

Modlitba a zakončení

»»» Moje Noc

Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie
• 23:50 - 00:00 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: http://www.katedralaplzen.org/

GPS Loc: 49°44'44.045"N, 13°22'42.887"E

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu je nejblíže zastávka tramvajové linky č.1 a č.2 - Náměstí Republiky. Z autobusových linek č. 20, č.33 a č.40 zastávka - Náměstí Republiky, Dřevěná.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Anna Sladká

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul. poblíž náměstí v Plzni je znám také pod názvem „u františkánů“. Až do komunistické diktatury totiž skutečně sloužil jako kostel přilehlého františkánského kláštera, který patří mezi nejstarší dochované plzeňské stavby. Byl založen zároveň s městem v roce 1295, s městem vyrostl, skvěl se i trpěl jeho zkázou. Po husitských válkách a stavovském povstání byl dvakrát vyzdvižen z ruin a právě v této době probíhá jeho třetí znovuzrození.

Kostel, který můžete v rámci Noci kostelů navštívit, se může honosit basilikálním trojlodím s protáhlým presbytářem uzavřeným pěti stranami osmiúhelníka. Jeho překrásné klenby byly vztyčeny v druhé polovině 15. stol. Pozoruhodné jsou také bohatě plasticky řešené konsoly přípor s figurálními a rostlinnými náměty. Okna jsou členěna gotickými kružbami. Ve 2. pol. 17. stol. byla ke kostelu přistavěna kaple sv. Antonína. V barokní době vytvořili františkáni vstupní průčelí kostela a upravili kruchtu, jejíž raritou jsou zdobené chórové lavice, v nichž se řeholníci modlili breviář, umístěné velmi netypicky za varhanním strojem.

V rámci Noci kostelů bude při prohlídce k vidění i na chrám navazující prastará gotická křížová chodba kláštera s kaplí sv. Barbory s velmi vzácnými gotickými freskami.

V současné době patří kostel k Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Bartoloměje. "Domov" v tomto kostele nalezla také studentská farnost. Mladí křesťané se svým společenstvím HORA, se zde scházejí každý týden ke studentské mši svaté.Klášter je pak využit pastorační centrum. V křížové chodbě kláštera sídlí Církevní muzeum, které je možno při Noci kostelů také navštívit.